News & events


Lorem ipsum dolor sit 2 en
event07.12.2018
Lorem ipsum dolor sit 2 en
За първи път Хайкад Инфотех и Dassault Systemes организират среща на всички приятели на нашата компания и потребители на решенията на Dassault Systemes в България. Събитието "Среща на потребителите на CATIA в България- 2018" има за цел да създаде редовна платформа за обмяна на опит, идеи и да покаже най-добрите постижения на конструктори използващи системата CATIA в България. Ще се радваме да се присъедините!
Ако желаете да представите Вашия проект, свържете се с нас. Ще Ви дадем възможност да представите Вашата разработка на форума.
В близките седмици ще Ви изпратим повече информация за събитието. Ако имате въпроси, пишете ни на: contact@haycad-infotech.bg
News list