Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство


Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство
Обучението "Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство" цели да подготвя специалисти със съвременни, устойчиви компетенции за работа като конструктори на инструментална екипировка или технолози отговорни за производствения процес в предприятия произвеждащи изделия от пластмаса. Ключовите компетенции, които ще придобият участниците са в следните насоки:
- Съвременни полимерни материали
- Основи на проектирането на инструментална екипировка
- CAD /CAM / CAE системи за проектиране и симулация
- Технологии за производство на ИЕ, металорежещи машини
- Проектен мениджмънт и офериране в предприятия за ИЕ

  1. Брошурата на обучението можете да свалите тук: Training_Mold_Tooling_brochure

Подробна програма на обучението можете да свалите тук. "Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство"