Компютърни симулации на процеса на шприцване на полимерни изделия с MOLDEX3D


Компютърни симулации на процеса на шприцване на полимерни изделия с MOLDEX3D
Обучението е предназначено за конструктори, които провеждат симулация на матрично запълване на шприцформи.