Обучителен курс за програмируеми контролери (PLC)


Обучителен курс за програмируеми контролери (PLC)
 Курсът по Programmable Logic controllersима за цел да ви запознае с принципите на проектиране и изграждане на управляващи системи за индустриална автоматизация. В курса ще научите основните принципи за програмиране на промишлени контролери с език от високо ниво, съгласно EN 61131, свързване на дискретни и аналогови сензори и управление на изпълнителни периферни устройства. Ще се разгледат различни комуникационни интерфейси, комуникация с разлини модули – изнесени входно/изходни модули, честотни регулатори и др. Във втората част на курса ще се разгледа връзката между оператор и контролер – Human – Machine interface (HMI). Ще се разгледа език от високо ниво за създаване на HMIприложения, основни принципи за управление и мониторинг на управляваща система за индустриална автоматизация.

Придобити умения при завършване на курса:

·         Изграждане на комуникационен интерфейс с PLC

·         Програмиране на PLC на основните езици от високо ниво

·         Свързване на дискретни и аналогови сензори и трансмитри към PLC

·         Свързване и управляване на различни изходни модули и актуатори

·         Управляване на честотен регулатор PowerFlex 755

·         Конфигуриране и програмиране на HMI  приложения на PanelView+ операторски панел

·         Изграждане на прости автоматизирани системи за промишлеността

·         Проектиране на индустриални автоматизирани системи