Обучителен курс за програмируеми контролери (PLC)


Обучителен курс за програмируеми контролери (PLC)
Курсът по Programmable Logic controllers има за цел да ви запознае с принципите на проектиране и изграждане на управляващи системи за индустриална автоматизация. В курса ще научите основните принципи за програмиране на промишлени контролери с с пет езика за програмиране, свързване на дискретни и аналогови сензори и управление на изпълнителни периферни устройства. Ще се разгледат различни комуникационни интерфейси, комуникация с разлини модули – изнесени входно/изходни модули, честотни регулатори и др.

Придобити умения при завършване на курса:

·         Изграждане на комуникационен интерфейс с PLC

·         Програмиране на PLC на основните езици от високо ниво.

.         Входно-изходни модули.

.         Дискретни и аналогови входно-изходни модули.

.         Специализирани входно-изходни модули.

·         Свързване на дискретни и аналогови сензори и трансмитри към PLC

·         Свързване и управляване на различни изходни модули и актуатори

·         Сензори, датчици основни типове дискретни сензори и тяхното приложение.

·         Изграждане на прости автоматизирани системи за промишлеността

·         Проектиране на индустриални автоматизирани системи

.         Работа със софтуера CoDeSys и програмиране с няколко езика (Структурен текст/ST/, Логиески схеми /SFC/, Функционални блок-диаграми /FBD/).