Основен курс CATIA


Основен курс CATIA
Основният курс CATIA ще Ви даде пълния набор от познания, за да работите пълноценно с програмата CATIA. В рамките на обучението ще се запознаете с основните модули на системата:
  • Sketcher
  • Part Design
  • Assembly Design
  • Drafting
Пълната програма на обучението Основен курс CATIA можете да свалите тук: Training_CATIA_BASIC