Основи и приложения на якостния анализ (FEM)


Основи и приложения на якостния анализ (FEM)
Обучението е предназначено за конструктори, които вече познават програмата CATIA. В рамките на обучението ще се запознаете с възможностите на CATIA за провеждане на якостни изчисления в работната среда на CATIA с модулите CATIA Analysis. CATIA Analysis предлага интуитивна среда за провеждане на различни видове инженерни симулации и един от предпочитаните инструменти на инженерите за доказване на якостните характеристики при разработване на нови изделия на най- ранен етап.