Проектиране на автомобилни компоненти


Проектиране на автомобилни компоненти
Обучението "Проектиране на автомобилни компоненти" ще Ви даде възможност да се запознаете с основните методики и подходи при проектирането детайли свързани с автомобилното производство.