Проектиране на изделия от листов материал (Sheet metal Design)


Проектиране на изделия от листов материал (Sheet metal Design)
Курсът ще Ви даде нужните технологични познания и инструментариум в CATIA да създавате изделия от огъната ламарина, които да могат да бъдат произвеждани на абкант машини. Днес в голям брой технически системи, машини, автомобили и други транспортни средства този тип детайли се налагат поради своята висока степен на функционалност, ниска себестойност и кратки срокове за производство спрямо шприцови и щанцови детайли.