Често задавани въпроси - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Често задавани въпроси


CATIA може да бъде инсталирана с работна среда на почти всички най-разпространени езици като; английски, немски, френски, руски,китайски, корейски,японски,испански и руски. На честия въпрос, дали може да бъде инсталирана с работна среда на български език, отговорът за съжеление е "не". Най- близкията до българския език е руския. Работната среда на руски изглежда така;

UUID служи като вътрешен код за идентификация на файловете в CATIA. Принципно
UUID се задава автоматично от системата и не може да бъде променен от потребителя. Препоръчително е UUID да не бъде променяно след създаването на документ в CATIA. Промяната му може да повлияе на връзките между файловете и принципно трябва да се избягва.

Предпоставки:


1. Данните не трябва да бъдат повредени
2. Всички посочени документи трябва да бъдат намерени
3. Не трябва да има останали връзки, които не намират свързания с тях документ- Ghost Links

Методика за подготовка на данните преди миграцията във V6

Отворени данни в CATIA V5 - File / Desk: Проследяване на червени документи. Изолирайте такива счупени връзки.
Проверка на файла / Изпращане до: Проследяване на документи, които не са намерени.
Импортирайте документ във V6
- Ако списъкът на документите, които ще се импортират, не могат да бъдат изброени, обратно във V5: Изпълнете CATDUA (ниво R17) за проверка на връзките Ghost.
Дори ако състоянието на данните не е актуализирано в CATIA V5, то може да бъде мигрирано правилно във V6.

Дефиниране на среда CATIA V6

Потребителят трябва да дефинира средата CATIA, преди да изпълни командата FBDI (File Base Design Import)
Изберете PLM достъп> Предпочитания за създаване ... Появява се прозорецът Предпочитания за създаване
Изберете "Околна среда", казват Engineering_Hub

Как да отворите V5 данни във V6

1. За да отворите V4 моделите в CATIA V6, потребителят трябва да използва File Import Design Tool (FBDI).

2. Изберете PLM достъп> Импортиране> CATIA файл ..., за да импортирате модела чрез FBDI инструмента

Най-добрият начин да същата версия CATIA, която ползва и Вашия клиент или партньор.
Въпреки това, има начин за конвертиране на части от по-високо ниво на по-ниско ниво на CATIA V5. Тя се нарича "CATIA Downward Compatibility Batch". Но е важно да се отбележи, че получените данни са само референтни данни, т.е. не съдържат дървото на спецификациите. Данните се срещат като изолирано твърдо тяло. Също така забележете, че файлове от тип CATProduct и CATDrawwing не се поддържат, само CATParts. Внимавайте, ако използвате този инструмент, тъй като Клиентът в примерния сценарий може да не приеме този ограничен тип данни.
Пакетният процес на CATIA Downward Compatibility Batch може да бъде намерен в следната справочна документация:CATIA Infrastructure Guide | Basic Tasks | Running Batches | Running the Downward Compatibility Batch.
Както е обяснено в DS Политика за съвместимост на данните (по-долу), данните са напълно съвместими в рамките на една версия на CATIA (V5R20 GA е съвместим с V5R20 SP6 и т.н. и обратно) или (V5-6R2012 GA е съвместим с V5-6R2012 SP3 и т.н. и обратното). Данните също са съвместими от една версия до следващата по-висока версия (V5R20 до V5R21 или V5-6R2012 до V5-6R2013). Надолу съвместимостта между версиите е много ограничена. Виж обяснението по-горе.
Политика за съвместимост на данните:
- Съвместимостта на данните е гарантирана между Service Packs на една и съща версия:
Всички постоянни данни (включително спецификации, геометрия, атрибути, параметри), създадени във V5RnSPx, са четими, използваеми и модифицирани във V5RnSPy.
Така че, за да се гарантира съвместимостта на данните междуService Packs от същата версия, промените в моделирането (нови функции, модификации на дефиницията на характеристиките) се правят само на ниво Release, а не на ниво Service Pack.
CATIA V5 ELFINI Solver не поддържа многоядрени компютри, докато SIMULIA Abaqus FEA Solver го прави. Следователно за някои случаи производителността на Abaqus ще бъде изключително по-добра от ELFINI Solver.
Забележка: Солвърът Abaqus не винаги ще бъде по-бърз, защото солвърът ELFINI е линеен солвър. Тъй като Abaqus е нелинеен солвър за изчисления с висока степен на точност, е възможно в определени случаи Abaqus да има по-малко производителност от ELFINI, но резултатите ще бъдат точни.
Освен това за CATIA V5 ELFINI Solver, ние не препоръчваме повече от 4 процесора въз основа на логиката по-долу:
От 2 до 4 процесора: производителността се удвоява
От 4 до 8 CPU: производителността се подобрява, но по-малко от двойно
От 8 до 16 CPU: производителността се подобрява, но значително по-малко от двойно
В заключение, 16 процесора са по-добри от 4, но не наистина достатъчно, за да гарантират покупка на повече от 4. Това е основна причина за преместване в AFC (SIMULIA Abaqus за CATIA V5) / ANL (IMULIA - NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS Product), т.е. мащабиране.
CATIA е едно от най-разпространените САD програмни решения от висок клас. CATIA е насочена към цялостния развоен процес. Основните предимства на CATIA са практически неограничените й възможности за конструиране на технически съоръжения състоящи се от голям брой възли, модули и детайли. Поради това CATIA е една от малкото на брой САD системи, които успешно са се утвърдили в автомобилостроенето, авиационната промишленост, корабостроенето и голям брой други индустриални направления.
Заедно с всички свои модули CATIA представлява единна системна среда за автоматизирано проектиране, инженерен анализ, създавне на чертежи, спецификации, монтажни схеми, както и технологична подготовка за производството, чрез създаване на управляващи програми за машини с програмно управление.
Фирмите, които ползват CATIA в своята развойна или производствена дейност създават оптимални условия за за работа на своите технически екипи, което води до бързо измерима икономическа резултататност поради по-бързото и качествено приключване на отделните етапи в развойната дейност, производственото планиране и документацията и проследимост на проектите според изискванията на ISO 9000.
1. As result:
в тази опция копираната функция няма нито връзка, нито спецификацията на оригинала.

2. As result with link:
в тази опция копираната функция ще има връзка към оригиналната, но не и на проектната спецификация

3. As specified in part document:
в тази опция копираната функция ще има както връзката към, така и спецификацията на оригинала.
ISOLATE изтрива логическата връзка между елементите, докато SEPARATE разграничава линии, криви и лица от връзките им с други елементи. Например, крива се счита всяка линия която е свързана само с една повърхност.
Има много начини за мигриране или конвертиране на части CATIA V4 във формат CATIA V5. Частите на CATIA V4 имат файлово разширение .model. Ще ви покажем различните начини за миграция на данните от CATIA V4 във формат CATIA V5.Copy Paste Method

Това е бърз начин за конвертиране на файлове от .model в .CATPart. Този метод е удобен за бързо конвертиране на един или два .model файла. За мигриране на куп файлове използвайте метод 2, описан по-долу.

Следвайте тези стъпки:

1. Отворете файла .model CATIA V4 в CATIA V5.
2. Щракнете с десния бутон върху “MASTER” в дървото на спецификациите и изберете Copy.
3. Отворете нова част (File–> New –> Part).4. Щракнете с десния бутон върху “Part1” в дървото на спецификациите и изберете опцията Paste Special.
5. Сега CATIA V5 ви дава две опции за поставяне на копираните данни от V4 – Paste as CATIA_SPEC и Paste as CATIA_RESULT.

CATIA_SPEC: Тази опция преобразува CATIA V4 данни в CATIA V5 данни, като запазва историята колкото е възможно повече. Това се отнася за части, моделирани с помощта на основни функции като подложка, джоб и т.н. Всички други несъвместими функции ще бъдат поставени като неправилни функции.

CATIA_RESULT: Тази опция преобразува цялата V4 данни в V5 неправилни данни. Няма да присъства никаква история.

За сложен модел и двете опции ще дадат същия резултат.

Batch Utility Process

Друг метод, подходящ за извършване на пакетна миграция от CATIA V4 към CATIA V5 е използването на Batch Utility Process.

1. Отидете на Tools–> Utility.
2. В прозореца Batch Monitor Window щракнете двукратно върху „MigrateV4ToV5“3. Щракнете върху бутона Browse и изберете Member, за да изберете моделите CATIA V4, които трябва да бъдат мигрирани към V5.
4. Щракнете върху Open.
5. Поставете отметка в квадратчето за „Keep at same location“. Щракнете върху OK.6. Тук можете да посочите формата на конвертиране.

– „As SPEC“ е същото като поставянето като „CATIA_SPEC“.
– „As RESULT“ е същото като поставянето като „CATIA_RESULT“.7. Уверете се, че радио бутонът “Migrate” е ВКЛЮЧЕН. Щракнете върху „Run“.

Изчакайте процесът да завърши. След като процесът приключи, всичките ви CATIA V4 данни ще бъдат мигрирани във формат V5.