Често задавани въпроси - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Често задавани въпроси


Когато запазвате CATIA файл, автоматично се създава CGR файл, който представлява облекчено графично представяне посочения 3D. Настройките на CATIA имат важно влияние върху размера на CGR, което прави съответно по-лесно или по-трудно зареждането в паметта на големи сглобени единици. За да промените настройките, влезте в Tool / Options / Display / Performance. От стойността зададена в 3D Accuracy зависи точността на представянето на CGR файла и съответно неговата големина.
Редактирането на отделни компоненти в контекста на сглобената единица е основен подход на работа в CATIA и трябва да бъде овладян на високо ниво от всеки конструктор. Този подход на работа е познат като "Design in context". Възможностите за работа в този режим дават големи предимства на конструктора да променя отделните компоненти съблюдавайки взаимодействието им с останалата част от сглобената единица. В много случаи за потребителя е по-удобно да промени някой от компонентите, без да отваря неговия файл, или пък да създаде нов компонент директно в сглобката. За целта в програмата е създадена възможност за проектиране в контекста на сглобката (т.е. вътре в нея). Този начин на проектиране позволява редактирането на съществуващи компоненти, както и създаване на нови такива.
При зареждане на големи файлове или много на брой файлове е възможно компютърът да достигне границата на своята оперативна памет. С цел да се избегне това в CATIA e предвиден специален режим на работа с цел зареждане на големи файлове. По принцип зареждането на файлове на сглобки става по два начина:

- чрез пълно представяне на геометрията („Design Mode”) - моделите на сглобките се зареждат напълно в оперативната памет на компютъра, дървовидната спецификация може да бъде отворена, достъпът и възможността за работа с компонентите са пълни (фиг. 81);

- чрез облекчено представяне на геометрията („Visualization Mode”) - моделите на сглобките се зареждат частично в оперативната памет на компютъра, структурата на компонентите в дървовидната спецификация не може да бъде отворена, достъпът и работата с компонентите са ограничени.

Използването на режимите за облекчена визуализация са едни от основните инструменти в CATIA за подпомагане работата с големи сглобени единици. Усвояването и работата в режим Visualization mode трябва да бъде усвоен от всеки конструктор работещ с CATIA.
Включването на облекчения режим на работа (Visualization mode) е възможно само когато предварително е активирана кеш-системата на програмата (спомагателна памет за ускоряване на обмена на данни, чрез поддържане на копия на част от тях в специална папка „Cache”, намираща се в програмната директория на CATIA). Това става чрез изпълнение на стъпките: „Tools” от главното меню, „Options” от падащото меню, в появилия се едноименен прозорец - избор на „Product Structure” от раздела „Infrastructure” и избор на отметката „Work with the cache system”.

Настройката става активна след рестартиране на програмата и дава възможност за зареждане на файл на сглобка в един от двата режима чрез изпълнение на стъпките:

- маркиране с десния бутон на мишката в дървовидната структура на името на сглобката или на някой от компонентите;

- в появилото се контекстно меню преминаване през реда „Representations” и избор в падащото меню на командата „Visualization Mode” или „Design Mode”.

По този начин в избрания режим преминава или цялата сглобка, или маркираният компонент.
За да се запознате, как CATIA управлява начина на представяне на цветовете на компонентите в Assembly Design, запознайте се със следния документ.

Свали
Когато в сглобената единица ( или възел от сглобената единица ) има вмъкнат компонент от каталога и желаете да вмъкнете отново същия компонент (в този случай винт) от каталога, се появява съобщение за грешка (Two documents with  same Part numbers). 

 

 Решението е да копирате - поставите винта в сглобената единица , вместо да го вмъквате отново от каталога.

Забележка! Отворете винта в нов прозорец, преди да го копирате, така  ще избегнете копирането на ограниченията(constraints).
Ако проблемът е в асембли, състоящо се от подсборки които са  далеч от началото  на
  координатна система, за преместването им процедираме по следния начин:
1.Създаване на нов детайл
Създайте нов детайл  в асемблито (с една и съща начална точка като на топ- продукта).
2.Добавяне на координатна система
Добавете коорд.система на този нов детайл. Процедирайте както се вижда на снимките по-долу
Върнете се на ниво топ-продукт.
3.Намиране на съществуващ детайл, чиято координата е в центъра на асемблито.
Намерете друг детайл, чиято коорд. система е повече или по-малко в средата на асемблито.
Влезте в този детайл  и повторете операцията, за да направите коорд.система видима.
Върнете се в най-горния продукт.
4.Фиксиране заедно на компонентите
Селектирайте елементите на асемблито, без новосъздадения детайл от т.1
Натиснете иконата Fix together.
Фиксирайте коорд.система на детайла.
Резултата трябва да е следния:
5.Създаване на ограничение „съвпадение”.
Създайте ограничение „съвпадение” между двете коорд.системи.
Актуализирайте. Сега компонентите  са центрирани  в коорд.начало на асемблито.
Можете да изтриете детайла, създаден на първа стъпка, и двете ограничения (фиксиране и съвпадение).

Power Copy е набор от елементи (геометрични елементи, формули, връзки), които са групирани и могат да бъдат използвани в различни контексти, с възможност за редактиране в нов контекст. Преди да създадете Power Copy е необходимо да включите Parameters and Relations options по начин, който да се вижда в дървото (Tools> Options> Infrastructure> Part Infrastructure> Display). Следният  пример илюстрира как да създадете Power Copy и как да го добавите в друг контекст.
 Трябва да кликнете върху иконата Създаване на Power Copy  , за да създадете Power_copy. Необходимо е да изберете елементите в прозореца Power Copy Definition, които ще се съдържат в Power Copy. Възможно е да зададете име на Power Copy в раздела Definition.
Бутона Inputs показва въведените избрани копия от Power Copy. Тези елементи могат да бъдат преименувани, за да имат по-ясна дефиниция по време на създаването, като по подразбиране типовото име на елемента винаги може да се види в скоби. Този бутон също ви позволява да промените реда на въведените елементи.
Бутонът Параметри (Parameters)ви позволява да изберете параметрите, които могат да се променят по време на създаването. Те може да бъдат стойност или формула. Трябва да изберете параметъра и да включите опцията Published option. Името на параметъра също може да се променя.
По време на действието (instantiation) е възможно да изберете Instantiate from Document  , за да отворите документа, където е създадено Power Copy. Ако документа вече е отворен, можете да изберете Instantiate from Selection  .
Трябва да преминем към документа и да кликнем върху желаното Power copy в дървото (защото може да има повече от едно). Нов прозорец ще отвори въведените елементи, които са маркирани и на модела. Необходимо е да се изберат елементи в новия контекст и по този начин да се свържат с въведените елементи.
След като всички елементи са избрани, се създават идентични елементи за тези, които съдържат Power Copy и те стават видими в дървото. Възможно е последващо редактиране