3D Product Architect (PAU) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


3D Product Architect (PAU)
3D Product Architect (PAU)
Визуализация и анализ на Цифровия модел (digital mock-up) на изделието, дори и ако то се състои от компоненти създадени в различни CAD системи. Конструкторът е в състояние да анализира сглобената единица и открие още на ранен етап възможни сблъсъци и да ги отстрани.


Включени приложения

                    3D Annotation Insight                    3D Compose                    Product Structure Editor
     

Подобни лицензи