Change Manager (CHG) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Change Manager (CHG)
Change Manager (CHG)
Ролята дава възможност за практическа реализация на Управление на промените (Change Management). Модула дава възможност да се управлява: защо е необходима дадена промяна, какво е текущото състояние на управлявания обект, какво ще се промени, какво струва  и много други. Допълнително се документира: кой оценява промяната, кой я одобрява, критерии за одобрение и отказ, както и приоритети за отказ.


Включени приложения

                    Meeting Management                    My Changes                     
     
 

Подобни лицензи