Collaborative Designer for CATIA V5 (UE5) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Collaborative Designer for CATIA V5 (UE5)
Collaborative Designer for CATIA V5 (UE5)
Позволява на конструктори използващи CATIA V5 да си сътрудничат при разработката на нови изделия работейки в работната среда на 3DEXPERIENCE.


Включени приложения

                    Derived Format Converter                    Design with CATIA V5                    Import XPDMXML without Geometrical Conversion