Cutting Tool Technologist (NTT) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Cutting Tool Technologist (NTT)
Cutting Tool Technologist (NTT)
Създаване на 3D модели на обработващите инструменти на база информация от ппроизводителя на тези инструменти и директна употреба в създадените симулации на обработките. Организация на моделите на обработващите инструменти в каталози с цел изполване на унифициран набор за всички технолози в предприятието.


Включени приложения

                    Converter for STEP                    Mfg Context Builder                    Cutting Tools Builder
       
           
  Product Structure