Ergonomics Specialist (EEA) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Ergonomics Specialist (EEA)
Ergonomics Specialist (EEA)
Модулът служи за създаване на виртуални макети на производствени площадки, на цифрови модели на човек и провеждане на виртуални ергономични симулации.


Включени приложения

                    Ergonomics Evaluation                    Mfg Context Builder                    Product Structure