NC Milling Machine Programmer (NTX) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


NC Milling Machine Programmer (NTX)
NC Milling Machine Programmer (NTX)
Симулация и програмиране на стругови и пробивни операции с няколко револверни глави, типични за обработващи центрове със стругово- фрезови функции. Позволява 5- осни обработки за изделия с голяма сложност. Възможно е програмирането на синхронизирани операции с няколко револверни глави.


Включени приложения

                    Mfg Context Builder                    Prismatic Machining                    Wire EDM Machining
     
           
  Multi-axis Machining   Product Structure     
         

Подобни лицензи