NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer (NTP) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer (NTP)
NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer (NTP)
Улеснено създаване на NC програми за обработка на 3D цилиндрични стругови детайли до 2,5 оси. Програмиране на нишкови машини за машини с до 4 оси. Стругови и фрезови операции с високо ниво на автоматизация.


Включени приложения

                    Mfg Context Builder                    Product Structure                    Wire EDM Machining
       
           
  Prismatic Machining   Std Mill-Turn Machining