Plastic Injection Engineer (IME) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Plastic Injection Engineer (IME)
Plastic Injection Engineer (IME)
Валидиране и оптимизиране на дизайна на пластмасови детайли и форми за инструментална екипировка, чрез симулация на пълнене, задържащо налягане, усукване и охлаждане още в началото на процеса на разработване на продукта.


Включени приложения

                    Converter for IGES                    Material Definition                    Converter for STEP
     
           
  Plastic Injection        
         

Подобни лицензи