Powder Bed Machine Specialist (APX) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Powder Bed Machine Specialist (APX)
Powder Bed Machine Specialist (APX)
Модула служи за подготовка и изчисление на технологията за производство на изделия чрез за разнасяне на слой прах върху монтажна повърхност - Power Bed 3D Printing. На база 3D може да разработи оптимална стратегия за производство и да се ограничи брака.


Включени приложения

                    Distortion Checker                    Mfg Context Builder                    Powder Bed Fabrication
     
           
  Generative Wireframe & Surface   Natural Shape   Product Structure
     
           
  Part Design Essentials