Process Engineer for Plant Construction (PEPEE) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Process Engineer for Plant Construction (PEPEE)
Process Engineer for Plant Construction (PEPEE)
Създаване, симулация и проверка на разположението на машини, оборудване и технологична екипировка в заводски помещения. Създаване на Ресурсна структура на нужните на производството на изделия в тежкото машиностроене изцяло в модерна 3D среда.


Включени приложения

                    Drafting                    Heavy Industry Process Plan                    Quality Rules Reuse
     
           
  Equipment Allocation   Mfg Context Builder   Space Referential
     
           
  Heavy Industry Manufacturing   Product Structure     Space Usage