Product Release Engineer (XEN) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Product Release Engineer (XEN)
Product Release Engineer (XEN)
Служи за управление на окончателната индустриализиция на изделието преди пускане в серийно производство и позволява проектния ръководител, конструктора и архитекта на цялостното изделие да обменят информация на всеки етап от разработката. С помощта на тази роля е възможно да: контролирате статуса на отделните компоненти на изделието, да извършите окончателно одобрението на версиите, да окомплектовате спецификацията и да индустриализирате изделието.


Включени приложения

                    Engineering Release