Systems ClaRa Plus Library (CRZ) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Systems ClaRa Plus Library (CRZ)
Systems ClaRa Plus Library (CRZ)
Моделирайте и симулирайте сложни процеси на термодинамичен цикъл за производство на електроенергия, използвайки циклите на Клаузиус Ранкин.