Systems Cooling Library (CLZ) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Systems Cooling Library (CLZ)
Systems Cooling Library (CLZ)
Разработване на охладителни системи и компоненти с размери, предназначени за батерии, електрически задвижвания и електронно управление на топлината.