Work Safety Engineer (EWK) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Портфолио


Work Safety Engineer (EWK)
Work Safety Engineer (EWK)
Дизайн на работното място взимайки предвид изискванията за ергономия, удобство и ефективност. Модулът позволява цялостна визуализация на работния процес, включваща и операторите.


Включени приложения

                    Ergonomics at Work                    Mfg Context Builder                    Product Structure