Решаване на сложните предизвикателства със симулация,способства за подобряване на бъдещето - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Publications


Publication list