DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение
event23.02.2022
DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение
DELMIA ORTEMS
AGILE PLANNING AND SCHEDULING

DELMIA Ortems допълва решенията DELMIA Digital Manufacturing и DELMIA Apriso, като осигурява оптимизация, планиране и създаване на график. DELMIA Ortems добавя възможността за базирана на ограничения оптимизация на ресурсите с ограничен капацитет и синхронизиране на производствените потоци – от суровини до готови продукти. Резултатът е цялостна цифрова приемственост с възможност за вземане на решения, задвижвана от изкуствен интелект.


Планиране на производството

Част от портфолиото на DELMIA, DELMIA Ortems Manufacturing Planner позволява бързо идентифициране на производствени затруднения, бързи модификации на графика и симулации на това какво ще стане. Manufacturing Planner подобрява процесите на планирането на продажбите и операциите и главния производствен график за производителите. Това е основен инструмент за съвместна работа, който интегрира процеси и идентифицира всички свързани с ресурсите и производството ограничения за компании, които управляват сложни или дълги производствени цикли. Discover Manufacturing Planner.


DELMIA Ortems Manufacturing Planner
STRATEGIC AND TACTICAL PLANNING

Лесни промени в графика

DELMIA Ortems Manufacturing Planner интегрира всички ограничения, свързани с ресурси и продукти, и подобрява процесите на дългосрочно и средносрочно планиране на производителите, като предлага промени в главния производствен график.

Докато (Планиране на материалните запаси) MRP генерира неограничени изисквания за капацитет, производственият плановик ще съпостави натоварването на изработваната поръчка Work-Order (WO) с капацитет и срокове, за да предложи планиране на оптималните възможности. Решението предоставя визия за анализ на натоварването, за да идентифицира незабавно производствените тесни места във всички първични и вторични ресурси.

Богатите интерактивни инструменти на Manufacturing Planner позволяват модификации на графика и симулации на това какво ще стане, така че производителите да могат бързо да реагират на непредвидени производствени обстоятелства, проблеми с капацитета и промени в търсенето на клиентите чрез вътрешни ресурси и ресурси на подизпълнители. Неговият конфигурируем двигател за изравняване на натоварването открива претоварвания на капацитета, когато се появят.


Основни инструменти за съвместна работа

Функциите за съвместна работа на Manufacturing Planner позволяват на участниците във веригата за доставки да останат ангажирани въз основа на тяхното ниво на отговорност. Данните за планиране и KPI могат да се споделят в цялата организация с партньори, клиенти, подизпълнители и доставчици. Иновативният и удобен за потребителя дизайн на Manufacturing Planner помага на екипите да предвиждат и контролират колебанията на натоварването.


Разширено планиране и създаване на график

Разширените решения за планиране и създаване на график на DELMIA Ortems Advanced Planning and Scheduling успешно допълват традиционните ERP системи и SCM системи за управление. Те добавят възможноста на базираната на ограничения оптимизация на ресурсите с ограничен капацитет и синхронизиране на производствените потоци – от суровини до готови продукти.

Основни предимства на производствения плановик:
• Спазвате сроковете на клиента и подобрявате обслужването на клиентите
• Предвиждате и контролирате колебанията на натоварването
• Синхронизирате производството между производствените зони
• Предвиждате и контролирате колебанията на натоварването
• Намалявате оборудването и времето за цикъл
• Повторно синхронизирате поточните линии в случай на непредвидени ситуации
• Лесно се интегрирате в други системи за планиране на корпоративните ресурси (ERP).
• Намалявате времето за планиране с ограничен капацитет
• Планирате извънредните ситуации за минимизиране на производствените престои


Синхронизиране нуждата от материали

DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner предоставя система за синхронизиране на потока на материалите и капацитета, за да позволи доставката им точно навреме (интегриране на търсенето и производството във всички нива на спецификацията). Synchronized Resource Planner помага да се координират поръчките за покупка и работа, създава временна проследимост и прогнозни поръчки за комплектоване на материали, позволявайки на производителите да натоварят максимално оборудването и производствения капацитет с ограничения на производствения поток. Discover Synchronized Requirements Planner.


Планиране на производството

DELMIA Ortems Production Scheduler предлага подробно планиране и интегрирано управление на свързаните с продукти и процеси ограничения в множество ресурси като машини, инструменти и оператори. Част от портфолиото на DELMIA, Production Scheduler генерира възможности за краткосрочна оптимизация за направени по поръчка или базирани на инвентар производствени потоци, което води до по-добри производствени цикли и бързи отговори на непредвидени ситуации. Discover Production Scheduler.DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner
INVENTORY AND CAPACITY PLANNING

Организирайте своя капацитет и поток на материалните запаси

DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner предоставя системата за синхронизиране на потока на материалите и капацитета, която дава възможност това да става в точното време (JIT) и интеграция на производството на всички нива на спецификациите (BOM). Това помага за оптимизиране на използването на оборудването и производствения капацитет.


Синхронизирайте покупките и поръчките, за да избегнете липсващи части

Използвайки подхода на многостепенна спецификация, Synchronized Requirements Planner ускорява поточните линии, като синхронизира както поръчките за покупка, така и производствените поръчки, като се започне от суровини, полуготови и готови продукти – поставяйки ограничения, свързани с оборудването и наличните суровини в графика.


Създайте временна проследяемост

Synchronized Requirements Planner създава свързващи връзки между производствени поръчки за полуготови и готови продукти, като работи с DELMIA Ortems Production Scheduler и DELMIA Ortems Manufacturing Planner за балансиране на натоварването и ускоряване на поточните линии.


Разширено планиране и създаване на график

Разширените решения за планиране и създаване на график на DELMIA Ortems Advanced Planning and Scheduling успешно допълват традиционните ERP системи и SCM системи за управление. Те добавят добавят на базираната на ограничения оптимизация на ресурсите с ограничен капацитет и синхронизиране на производствените потоци – от суровини до готови продукти.


Ключови предимства на синхронизирания плановик на изисквания:
• Намаляване на буферните складови наличности
• Многостепенна синхронизация на спецификацията
• Изчисляване изискванията за ограничен капацитет
• Анализиране въздействието в производството
• Динамична проследяемост между клиента и доставчика
• Подобряване обслужването на клиентите и надеждността на времето за изпълнение
• Синхронизиране на материали и изделияDELMIA ORTEMS PRODUCTION SCHEDULER
SCHEDULING FOR AGILE MANUFACTURING

Подробно създаване на график и интегрирано управление

DELMIA Ortems Production Scheduler предлага подробен график и интегрирано управление на свързаните с продукти и процеси ограничения в множество ресурси като машини, инструменти и оператори. Част от портфолиото на DELMIA, Production Scheduler предоставя възможности за краткосрочна оптимизация за направени по поръчка или базирани на складови наличности производствени потоци за производителите.

DELMIA Ortems Production Scheduler използва своя конфигурируем механизъм за оптимизация и основни критерии, за да подобри производствените последователности и изпращането на различните ресурси, което позволява на потребителите да намалят времето за смяна, инвентаризацията на суровините и незавършената работа.


Работете съвместно, предвиждайте и контролирайте

DELMIA Ortems Production Scheduler увеличава гъвкавостта чрез подобрен контрол по време на колебания в производството и промени в търсенето. Функциите за съвместна работа позволяват на участниците във веригата за доставки да останат ангажирани въз основа на тяхното ниво на отговорност. Иновативният и удобен за потребителя дизайн на Production Scheduler помага на екипите да предвиждат и контролират колебанията в натоварването.


Разширено планиране и създаване на график

Разширените решения за планиране и създаване на график на DELMIA Ortems успешно допълват традиционните ERP системи и SCM системи за управление. Те добавят възможността на базираната на ограничения оптимизация на ресурсите с ограничен капацитет и синхронизиране на производствените потоци – от суровини до готови продукти.

Основни предимства на производствения плановик:
• Намаляване времето за цикъл и WIP
• Подобряване обслужването на клиентите и надеждността на времето за изпълнение
• Прост и интуитивен потребителски интерфейс
• Създаване на графици по-бързо
• Лесно интегриране в ERP система
• Подобряване гъвкавостта дори при неочаквани събития на пазара

Още публикации

Екипът на Хайкад беше на събитието
event22.01.2024
Екипът на Хайкад беше на събитието "Value Up" на Dassault Systèmes в Малта
Екипът на Хайкад Инфотех се присъедини към събитието Value Up 2024 на Dassault Systemes в Малта, където нашите експерти споделиха вълнуващи технологични идеи и взеха участие в дискусии за бъдещето на софтуерните технологии.
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
event01.12.2023
Хайкад Инфотех и Dassault Systemes предоставят големи отстъпки на българските автомобилни компании, работещи със Stellantis
Важна възможност за значителни икономии се предоставя на българските фирми в автомобилния бранш, свързани с група Stellantis или фирми от фирмената група. Хайкад Инфотех и Dassault Systemes обявиха специален пакет с изключително преференциални условия за придобиване на лицензи за CATIA и 3DEXPERIENCE до края на 2023 г.
Aкценти от
event30.11.2023
Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас
"Automotive Days in Bulgaria 2023" Обедини Бизнеса с Иновациите в Стара Загора и Бургас.
Виж всички