Публикации


Хайкад Инфотех разширява сътрудничеството с университетите
event26.03.2021
Хайкад Инфотех разширява сътрудничеството с университетите
We from Haycad Infotech (www.haycad-infotech.bg ) and Dassault Systemes (www.3ds.com) continue to extend our global network with excellent universities and research institutes in Bulgaria. We consider the skilled engineering workforces as a key-success factor for the Bulgarian industry. Last Friday we had important visit in the 3DEXPERIENCE Lab in the Technical university in Plovdiv. Prof. Todorova and Prof. Krastanov (rector and vice rector of the University of transportation in Sofia- www.vtu.bg/en) wanted to get direct impression of the 3DEXPERIENCElab and exchanged best practices with Prof. Nikolov (rector of TU Plovdiv) and assoc. Prof. Panayotov, founder and manager of the lab. Maybe the next lab for the students of VTU will open its doors soon?

Още публикации

С ВИСОКИ С АМБИЦИИ ЗА ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СВЕТОВНА КЛАСА- ТУ СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
event26.03.2021
С ВИСОКИ С АМБИЦИИ ЗА ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СВЕТОВНА КЛАСА- ТУ СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех
event08.01.2021
Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех
Още в първите години на възраждане на индустрията в България, Хайкад Инфотех осъзна необходимостта за добре подготвени инженери за индустрията, които не само да получат нужните теоритични знания, но и да имат възможността да се обучават на съвременни софтуери, използвани в най-успешните компании по света.
Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране
event02.11.2020
Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране
Delmia Ortems е платформа за провеждане на виртуални производствени симулации като позволява на производителите да планират, създават, анализират и контролират производствени и поддържащи процеси.
Виж всички