Хайкад Инфотех разширява сътрудничеството с университетите - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Хайкад Инфотех разширява сътрудничеството с университетите
event26.03.2021
Хайкад Инфотех разширява сътрудничеството с университетите
We from Haycad Infotech (www.haycad-infotech.bg ) and Dassault Systemes (www.3ds.com) continue to extend our global network with excellent universities and research institutes in Bulgaria. We consider the skilled engineering workforces as a key-success factor for the Bulgarian industry. Last Friday we had important visit in the 3DEXPERIENCE Lab in the Technical university in Plovdiv. Prof. Todorova and Prof. Krastanov (rector and vice rector of the University of transportation in Sofia- www.vtu.bg/en) wanted to get direct impression of the 3DEXPERIENCElab and exchanged best practices with Prof. Nikolov (rector of TU Plovdiv) and assoc. Prof. Panayotov, founder and manager of the lab. Maybe the next lab for the students of VTU will open its doors soon?

Още публикации

Dassault Systèmes се насочва към разширяване на инфраструктурата за отбрана
event30.05.2021
Dassault Systèmes се насочва към разширяване на инфраструктурата за отбрана
Инфраструктурата в областта на отбраната, като например хангари за самолети, докове или пристанища, е от решаващо значение за разполагането и експлоатацията на военните платформи.
Интегрирани системи и иновации в отбранителните системи
event14.09.2023
Интегрирани системи и иновации в отбранителните системи
Процесът на внедряване на нови технологии и иновации в отбранителната индустрия не е толкова прост, колкото изглежда. Той включва много внимателен анализ и проектиране на интегрирани системи, процес на различни изпитания в различни сценарии, извличане на поуки от оперативния опит, връщането му обратно в технологията и накрая внедряването му в отбранителната индустрия.
Dassault Systèmes стартира
event01.08.2021
Dassault Systèmes стартира "Co-Design to Target", ново индустриално решение за космически и отбранителни програми
Компанията 3DEXPERIENCE, световен лидер в областта на софтуера за 3D проектиране, 3D цифровите модели и решенията за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM), днес обяви старта на най-новото си решение за авиационната и отбранителната индустрия - "Co-Design to Target".
Виж всички