"DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение". - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Събития


event17.03.2022
"DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение".
ХАЙКАД ИНФОТЕХ проведе поредния технологичен онлайн семинар на тема: "DELMIA Ortems - производствено планиране от най-ново поколение".

Гледайте онлайн нашия уебинар предназначен за производствени инженери, за да научите повече за софтуерната платформа за производствено планиране DELMIA Ortems. Тя разгръща функционалностите на традиционните ERP системи и допълва решенията за цифрово производство DELMIA, като осигурява възможността за оптимизация, планиране и симулация на алтернативни концепции в производствени предприятия чрез синхронизиране на производствените потоци - от постъпващите суровини до готовия продукт.

С помощта на DELMIA Ortems се гарантира, че всички алтернативи в производството са проверени и ефективни, подбрана е най-подходящата от тях, а при тяхното внедряване производствените инженери следят в детайли прогреса и могат да реагират бързо и адекватно при изменения.
Виж всички