Факултет по транспорт, Технически университет - София "Моето бъдеще като инженер е в България" - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Събития


Факултет по транспорт, Технически университет - София
event16.03.2022
Факултет по транспорт, Технически университет - София "Моето бъдеще като инженер е в България"
През месец март част от екипа на Хайкад Инфотех запознаха студентите от Транспортения факултет към Технически университет - София със софтуерите от най-ново поколение на Dassault Systemes.
Хайкад по традиция подпомага висшето ни образование като представя на студентите най-новите софтуерни решения от инженерния свят.
Ние вярваме, че за да се развива индустрията в България, трябва да инвестираме първо в образованието на младите таланти.

#образование #инженер #наука #бизнес #DassaultSystemes #3DEXPERIENCE #CATIA
Виж всички