Хайкад Инфотех е на разположение за партньорство с висши учебни заведения и научни институти - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Събития


Хайкад Инфотех е на разположение за партньорство с висши учебни заведения и научни институти
event13.10.2021
Хайкад Инфотех е на разположение за партньорство с висши учебни заведения и научни институти
Хайкад Инфотех успешно внедри специализиран софтуер за провеждане на компютърни изчисления, използвани за разработка на високи технологии по проект финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" . Внедреният софтуер служи за цялостни решения на задачи, свързани с научни изследвания и сложни инженерни проблеми, обхващащи широк спектър от индустриални приложения. Симулациите, които ще бъдат провеждани с внедрените от Хайкад Инфотех софтуерни пакети, представляват мощен инструмент за намаляване на разходите и увеличаване на ефективността в разработката на нови изделия. Той дава конкурентно предимство при разработването на нови технически продукти и предоставя начин за гарантиране на успеха и практическото приложение на научните разработки.
Екипът на Хайкад Инфотех е на разположение за партньорство с висши учебни заведения и научни институти в рамките на оперативните програми на Европейския съюз, както и в рамките на националните научни програми към Министерски съвет.
Нашата компания е официален представител за България на софтуерния концерн Dassault Systemes, и внедрява вече повече от десет години решенията на Dassault Systemes в български индустриални компании, учебни заведения и научни центрове. 
Свържете се с нас и нашите специалисти ще Ви консултират за възможностите на предлаганите от нас решения свързани с инженерни софтуерни системи за;
- инженерно проектиране (CAD CAM),
- симулации на различни видове физически процеси,
- Организация на инженерните данни, проекти и процеси (PLM - Product Lifecycle Management),
- Визуализация и симулация на производствени процеси, включително симулация на роботизирани такива (Digital Factory) на базата на изкуствен интелект
В случай на интерес, пишете ни на: cad-support@haycad-infotech.bg или ни позвънете на тел. 0879 530 801
Виж всички