Хайкад завърши успешно поредния кръг от срещи с индустрията и университетите - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Събития


Хайкад завърши успешно поредния кръг от срещи с индустрията и университетите
event25.10.2022
Хайкад завърши успешно поредния кръг от срещи с индустрията и университетите
Хайкад завърши един от поредните ни кръгове от срещи с индустрията и университетите. На 20-ти и 21-ви октомври екипът ни заедно с колегите ни от Dassault Systemes, Италия се срещна с много специалисти и ръководители в производствени предприятия и студенти в София и Габрово. Благодарение на съдействието на ръководството на Технически университет Габрово в лицето на проф. Железаров и доц. Цанков, както и Регионална стопанска камара - г-жа Сомлева имахме изключително интересна среща с най-иновативната част от индустрията в Габрово и региона, за което сме изключително благодарни.

В презентациите и разговорите дискутирахме върху конкретните възможности за ускоряване на процесите на дигитализация в производствените предприятия. Адриано Гарела, Надя Шеншен и Георги Бояджиев представиха изключителни примери за това, как с помощта на:

- нови методи на организация на производството;
- интелигентно приложение на новите възможности на софтуерите;
- адекватно обучение.

Дискусиите ни доказаха това, което ние от Хайкад Инфотех твърдим от години - българската индустрия е готова да премине на нова степен на дигитализация. Нужна е решителност, ясен план и конкретни стъпки.
Виж всички