Условия за провеждане на обучения


Записването за обучение става чрез попълване на онлайн формуляр от страницата на Хайкад Инфотех. Записването за обучението се удостоверява с автоматичен емайл- потвърждение. Обученията и графика за тяхното провеждане се обявяват на интернет страницата на фирма Хайкад Инфотех.

За повече информация относно условията за провеждане на обучения, запознайте се с Условията за провеждане на обучения на Хайкад Инфотех Академия.

Свали Условията за провеждане на обучения тук:
Haycad Infotech_Terms&Conditions_Trainings_26.08.18training-img-2