Заявка за записване


Курс: Основи и приложения на термофлуидните анализи (CFD)
Дата: 22.07.2019
Място на провеждане: Пловдив