Дипломна работа на тема- „Проектиране на високоефективен палет диспенсер" - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Publications


Дипломна работа на тема- „Проектиране на високоефективен палет диспенсер
event16.07.2019
Дипломна работа на тема- „Проектиране на високоефективен палет диспенсер"
Фирма Хайкад Инфотех предлага дипломна работа на тема „Проектиране на високоефективен палет диспенсер за автоматизиране на складова логистика”. Месторабота: град Пловдив

Фирма Хайкад Инфотех предлага дипломна работа на тема „Проектиране на високоефективен палет диспенсер за автоматизиране на складова логистика”
Заданието съдържа общо три подтеми, които трябва да бъдат разработени в рамките на дипломната работа.

1. Анализ и систематизиране на изискванията към изделието
2. Механична конструкция на изделието в работната среда на CAD системата CATIA V5
Разработка на механичната конструкция в 3D включителннно чертежи годни за изработка на прототип. Заданието се разработва в средата на CAD програмата CATIA V5.
3. Кинематика на движенията на палет диспенсера
Да се зададат основните движения на палет диспенсера в CATIA Kinematics и да се анализат за съвместимост и поредност на действията.
Publication list