CATIA is the World's Leading Solution for Product Design and Experience. It is used by leading organizations in multiple industries to develop the products we see and use in our everyday lives.
SHIPBUILDING
Транспортът като начин за осъществяване на международния превоз на товари по море се променя динамично. Съвременните кораби представляват днес част от интегрирани транспортни и логистични системи свързващи пристанища по целия свят. Изискванията на модерната икономика не подминават и тези транспортни средства, първите появили се в света, но все още едни от най-впечатляващите със своя капацитет, товараносимост и автономност. Проектирането на нови кораби днес също коренно се различава по своята динамика,изисквания към кораба, интегрираните в него системи, но изключителните ограничения в бюджетите. За да се отговори на тези изисквания на помощ идват също решенията на Dassault Systemes, които позволяват да се постигне оптимален баланс между инвестиран инженерен труд за достигането на желаните характеристики на кораба. Решенията, които предлага Dassault Systemes за корабостроителни инженери, затварят цялата верига от проектиране, производство и узаконяване на плавателното средство. 3DEXPERIENCE, CATIA и DELMIA работят в пълен синхрон, така че корабния проектант да е в състояние да разработи в изключителни крайни срокове концепцията на новото плавателно средство.
Gallery