DELMIA
DELMIA is the World's Leading Solution for Product Design and Experience. It is used by leading organizations in multiple industries to develop the products we see and use in our everyday lives.
DELMIA
DELMIA- за оптимално производствено планиране

DELMIA е инженерно софтуерно решение, което позволява да планирате, управлявате и оптимизирате вашите производствени процеси. DELMIA е цялостна платформа за провеждане на виртуални производствени симулации чрез цифрови макети в 3D, в която можете да прогнозирате всякакъв тип монтажно-демонтажни и автоматизирани производствени операции на без има нужда да се правят инвестиции в производствени системи и оборудване. Едва тогава, когато производствените инженерите на Вашата компанията проиграят различни варианти на производствения процес и подберат правилната конфигурация от нужните операции, можете да вземете крайното решение, как да изглежда Вашата производствена линия и да стартирате Вашата инвестиционна програма.
Gallery