Careers


Стажант за CAD проектиране с CATIA
Предоставяме възможност на стажанти да се присъединят към нашия екип.

Основни задължения:
• Проектиране на конструктивни детайли и възли с CAD системата CATIA
• Изготвяне на чертежи и техническа документация

Изисквания:
• Да следват машиностроене или друго инженерно образование
• Добри организационни и комуникационни умения
• Познания в областта на 3D CAD системи и конструиране

• Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност- Мобилност за пътуване в страната и за продуктови обучения в чужбина;
Личностни качества:
- Висока степен на мотивация и желание за работа и постигане на поставените цели;
- Самодисциплина и добра организираност;
- Инициативност и упоритост;
- Отлични умения за комуникация и убеждаване;

Нашата фирма Ви предлага:
- Работа в една от водещите компании в България в областта на софтуерните технологии за машиностроенето и автомобилостроенето;
- Конкурентно заплащане;
- Пълно социално осигуряване;
- Oбучениe в чужбина;
- Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област;

Населено място: Пловдив
Ако сте мотивиран и амбициозен ще се радваме да бъдете част от нашия екип! При интерес моля изпратете Вашата автобиография, мотивационно писмо и снимка.Конструктор с CAD

Търсим да назначим на постоянен или граждански договор инженер-конструктор със следните изисквания към неговия профил и досегашен опит:

Основни задължения:
• Проектиране на конструктивни детайли и възли с CAD системата CATIA или Solid Works;
• Изготвяне на чертежи и техническа документация;
• Изготвяне на оферти за производство и авторски надзор на произвежданите детайли при външни доставчици;
• Да задава и следи графиците за изпълнение на производствени проекти;
• Създаване на техническа документация;

Изисквания:
• Завършено висше образование – машиностроене или друго инженерно образование;
• Отлични организационни и комуникационни умения;
• Познания в областта на 3D CAD системи и конструиране на много високо ниво;
• Дългогодишен конструктивен опит в проектирането на детайли, възли или инструментална екипировка;
• Опит в проектирането на машини, механизми и автоматизирани системи /механична част/;
• Конструиране на нестандартно обурудване свързано с автоматизацията на производствени системи;
• Познаване на технологичните особености при проектиране на изделия от пластмаса;
• Отлични комуникационни умения и възможност самостоятелно да отговаря за възложените му конструктивни задания пред ръководството и крайния клиент;
• Писмено и говоримо владеене на английски или немски език;
• Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност;
• Готовност за пътуване и пребиваване извън страната за времеви периоди до 2 месеца;

Нашата фирма Ви предлага:
• Много добро стартово възнаграждение;
• Пълно социално осигуряване;
• Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област;