CATIA is the World's Leading Solution for Product Design and Experience. It is used by leading organizations in multiple industries to develop the products we see and use in our everyday lives.
AUTOMOTIVE
Automotive is one of the traditional sectors where Dassault Systemes solutions are virtually an irreplaceable part of the development of almost all car companies around the world. With the help of CATIA, many of the world's vehicles have been developed in all disciplines of this complex technical product; design, body design, engine and suspension development, and last but not least, the increasingly important role of the integration of electrical systems and electronics.Effective project management

ENOVIA and 3DEXPERIENCE are the software tools for project organization and Product Lifecycle Management.(Product Lifecycle Management). Те са неотменима част от всеки проект за разработка на нов автомобил. Без тяхната употреба е практически немислима организацията на огромното количество инженерна документация създавана за изключително кратко време, проследяване на срокове и графици и финансов контрол на проектите.


Virtual production simulation
There are many methods and models for optimized production in automotive. The objectives of these models are;
- overall orientation of production to customer requirements
- reducing of scrap
- quality improvement
- increase of productivity.
Голяма част от тези модели се базират на теоритични математически модели, за които не съществуват практически софтуерни инструменти. Със своя опит от повече от 30г. в автомобилната индустрия, Dassault Systemes предоставя практически инструменти за приложение на най-добрите методологии за оптимизация на производството в рамките на лесно усвоими и приложими в практиката софтуерни системи. DELMIA е системното решение за производствено планиране и създаване на виртуални симулации на отделни производствени линии и на цели автомобилни фабрики. DELMIA позволява ранно планиране на нужните площи, роботизирани и монтажни системи, допълнителни производствени приспособления, транспортни системи и не на последно място ергономична симулация на работните движения на работниците нужни за монтажа на специфични компоненти.


Интеграция на електронни системи
Съвременните автомобили съдържат огромен на брой електронни системи свързани с безопасността, комфорта, ефективността на двигателя и навигацията. Съвременните тенденции в автомобилостроенето като автономните автомобили и електромобилите представляват ново поле на работа на инженерите, за което са нужни нови подходи, системи и методики. Интеграцията на тези системи помежду им, както и тяхната адаптация към механичната структура на автомобила е огромно предизвикателство към автомобилните инженери днес. Отговор на тези предизвикателства дава платформата 3DEXPERIENCE и решенията от групата Systems Engineering. Те позволяват цялостна симулация на работата на електронни системи и взаимодействието помежду им в единно системно решение- 3DEXPERIENCE. 3DEXPERIENCE позволява съвместна работа на инженери от различни технически дисциплини- механични конструктори, електроинженери, електроници и софутерни инженери. 3DEXPERIENCE позволява те да работят в единна работна среда без да е нужно да се използват различен на брой, често несъвместими софтуерни решения, които усложняват прехвърлянето на данни в различни формати.


Създаване на изживявания
Решенията на Dassault Systemes предоставят не само възможности за разработка на автомобили и компоненти. Съвременните възможности на прдуктовата гама 3DS Automotive PLM позволява още на ранен етап, още преди наличието на физически прототипи, дизайнери и бъдещи клиенти да оценят въздействието на новите разработки.Основните предимства на 3DS Automotive PLM накратко:
- Разработвай в контекста на цялостната система- от функционалните изисквания до логическия и реален модел в затворен, неразривен цикъл
- Проследявай идеите за подобрение и изисквания към изделието през целия му жизнен цикъл, така че да няма разлика от това, което желае пазара и това, което произвеждаш
- Управлявай цялостния процес на разработка на изделието чрез използване на единна софтуерна платформа. Използвай най-добрите световни практики вградени в 3DEXPERIENCE без да има нужда от прехвъряне на информация между различни софтуерни продукти
- Използвай максимално възможностите за провеждане на виртуални симулации с цел предварително доказване характеристиките на изделието
- Внедрявай методики за качествен контрол, като например APQP and PPAP, за критични компоненти и процеси, за да гарантираш качеството на разработваното изделие в автомобила
- Симулирай и сравнявай алтернативи на производствените линии, за да скъсиш времето до началото на производството (Start Of Production)
- Използвай единна база данни за информацията свързана с проекта.


BROCHURES
Download brochure: Innovation on track!
Download brochure: Voice of the customer
Download brochure: Lean,Green, Compliant
Download brochure: MODULAR, GLOCAL & SECURE
Download brochure: Smart, safe, connected
Download brochure:Target zero defect
Download brochure: Bid to win project from automotive OEM

Download brochure: EXPAND LEAN MANUFACTURING WITH MES
Gallery