ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ (PLC) - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Publications


ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)
event14.10.2020
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)
Курсът по Programmable Logic controllers има за цел да ви запознае с принципите на проектиране и изграждане на управляващи системи за индустриална автоматизация. В курса ще научите основните принципи за програмиране на промишлени контролери с език от високо ниво, съгласно EN 61131, свързване на дискретни и аналогови сензори и управление на изпълнителни периферни устройства. Ще се разгледат различни комуникационни интерфейси, комуникация с разлини модули – изнесени входно/изходни модули, честотни регулатори и др. Ще се разгледа връзката между оператор и контролер – Human – Machine interface (HMI). Ще се разгледа език от високо ниво за създаване на HMI приложения, основни принципи за управление и мониторинг на управляваща система за индустриална автоматизация.
Publication list