Кариери - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Кариери


От кого се нуждаем
Ако амбицията към успех, мотивацията и целенасочеността са част от вашите качества, то Хайкад Инфотех ще ви предложи най-добрата основа за вашето професионално развитие.
Какво Ви предлагаме
Постоянната квалификация, работата с хора и фирми от индустрията по изключителни интересни индустриални задания ще ви даде нужното самочувствие и познания, за да се гордеете с постигнатото.
Какво очакваме от Вас
Очакваме от Вас мотивация, амбиция, желание за придобиване на нови знания и практически опит, гъвкавост и творческо мислене. Каним ви да станете част от нашия екип. В замяна ви предлагаме отлични условия за работа и възможност за обучение. Ако смятате, че отговаряте на изискванията в актуалните обяви за работа, или желаете да фигурирате в нашата база данни с потенциални служители, очакваме вашите документи.


ОТКРИТИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ:

ПОЗИЦИЯ 1:
Продуктов мениджър на CAD / CAM / PLM софтуер
Фирма Хайкад Инфотех търси да назначи продуктов специалист на CAD / CAM / PLM софтуер.
Основни задължения:
- Поддръжка на ползватели на CAD/CAM/PLM система за проектиране и Управление на жизнения цикъл на продукта на една от водещите фирми на световния пазар;
- Провежда планирани посещения, презентира предлаганите продукти и услуги;
- Поддържа и развива контактите с клиенти на компанията и база данни за тях;
- Следи за постоянното обслужване на настоящи клиенти;
Изисквания
- Завършено висше техническо (машиностроене или сходна специалност) или икономическо образование, но с технически умения в сферата на проектирането на технически системи или производството;
- Познания в CAD/CAM системите и тяхното използване в производствени фирми;
- Търговски усет, комуникативност и умения за работа с клиенти и доставчици;
- Отлични организационни и комуникационни умения;
- Отлични презентационни умения;
- ИТ познания;
- Писмено и говоримо владеене на английски език;
- Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност;
- Шофьорска книжка/категория: „B”
- Мобилност за пътуване в страната и за продуктови обучения в чужбина;


ПОЗИЦИЯ 2:
Инженер поддръжка на CAD / CAM / PLM софтуер
Фирма Хайкад Инфотех търси да назначи Инженер поддръжка на CAD / CAM / PLM софтуер
Основни задължения:
- Поддръжка на нашите клиенти в България използващи CAD/CAM/PLM системи за проектиране и Управление на жизнения цикъл на Dassault Systemes- една от водещите фирми на световния пазар
- Настройва и следи за безпроблемната работа на компютрите, сървърите, мрежовата инфраструктура и IT оборудването на клиенти на фирмата касаещи инсталациите на софтуерните системи на Dassault Systemes;
- Следи за постоянното обслужване на настоящи клиенти и своевременното разрешаване на възникнали технически проблеми;
- Запознава се с най-новите CAD / CAM / PLM софтуерни продукти на нашите партньори (CATIA, 3DEXPERIENCE, DELMIA, ENOVIA);
- Провеждане на софтуерни демонстрации на решенията заедно с нашия технически екип;
- Провеждане на продуктови обучения в CATIA, 3DEXPERIENCE, DELMIA;
Технически изисквания към кандидата
- Завършено висше техническо (машиностроене или сходна специалност);
- Добри ИТ познания и опит в инсталация и конфигурация на хардуер и софтуер;
- Опит в администрацията на WINDOWS сървърни системи;
- Познания в конструирането и приложението на CAD системите;
- Познания в ИТ системи използвани в развойната дейност и производството като например ЕRP (Enterprise Resource planning) е от предимство;
Допълнителни умения:
- Отлични организационни и комуникационни умения;
- Мотивация за презентиране и демонстрация на софтуерни решения;
- Писмено и говоримо владеене на английски език;
- Шофьорска книжка/категория: „B”;
- Мобилност за пътуване в страната и за продуктови обучения в чужбина;

Личностни качества:
- Висока степен на мотивация и желание за работа и постигане на поставените цели;
- Самостоятелност, надеждност и инициативност;
- Самодисциплина и добра организираност;
- Инициативност и упоритост;
- Добри комуникационни умения;
- Висока степен на лоялност;

Търсим само кандидати с опит свързан с дейността или сходен такъв.

Нашата фирма Ви предлага:
- Работа в една от водещите компании в България в областта на софтуерните технологии за машиностроенето и автомобилостроенето;
- Конкурентно заплащане,
- Пълно социално осигуряване;
- Oбучения в чужбина;
- Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област;
ПОЗИЦИЯ 3:
Стажант за CAD проектиране в конструктивни проекти
Предоставяме възможност на стажанти да се присъединят към нашия екип.

Основни задължения:
• Проектиране на конструктивни детайли и възли с CAD системата CATIA и други
• Изготвяне на чертежи и техническа документация
Изисквания:
• Да следват машиностроене или друго инженерно образование
• Добри организационни и комуникационни умения
• Познания в областта на 3D CAD системи и конструиране
• Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност

ПОЗИЦИЯ 4:
Конструктор с CATIA
В момента се нуждаем от опитен CAD конструктор с опит в работа в международни проекти, който да обогати нашия екип. Търсим да назначим на постоянен или граждански договор инженер-конструктор със следните изисквания към неговия профил и досегашен опит:


Основни задължения:
• Проектиране на конструктивни детайли и възли с CAD системата CATIA
• Изготвяне на чертежи и техническа документация
• Изготвяне на оферти за производство и авторски надзор на произвежданите детайли при външни доставчици
• Да задава и следи графиците за изпълнение на прозводствени проекти
• Създаване на техническа документация
Изисквания:
• Завършено висше образование – машиностроене или друго инженерно образование
• Отлични организационни и комуникационни умения
• Познания в областта на 3D CAD системи и конструиране на много високо ниво
• Дългогодишен конструктивен опит в проектирането на машини и механизми и автоматизирани системи /механична част/
• Конструиране на нестандартно обурудване свързано с автоматизацията на производствени системи
• Отлични комуникационни умения и възможност самостоятелно да отговаря за възложените му конструктивни задания пред ръководството и крайния клиент.
• Писмено и говоримо владеене на английски или немски език
• Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност
• Готовност за пътуване и пребиваване извън страната за времеви периоди до 2 месеца
Нашата фирма Ви предлага:
• Много добро стартово възнаграждение;
• Пълно социално осигуряване;
• Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област
ПОЗИЦИЯ 5:
Конструктор на механични детайли
В момента се нуждаем от CAD конструктор с опит в работа в международни проекти, които да обогати нашия екип.
Основни задължения:
• Проектиране на конструктивни детайли и възли с CAD
• Изготвяне на чертежи и техническа документация
• Изготвяне на оферти за производство и авторски надзор на произвежданите детайли при външни доставчици
• Създаване на техническа документация в 3D и чертежи
Имаме следните изисквания към Вашия профил и досегашен опит:
• Завършено висше образование – машиностроене
• Отлични организационни и комуникационни умения
• Познания в областта на 3D CAD системи и основите на конструирането
• Опит в проектирането на изделия от пластмаса
• Отлични комуникационни умения и възможност самостоятелно да отговаря за възложените му конструктивни задания пред ръководството и крайния клиент.
• Писмено и говоримо владеене на английски или немски език
• Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност
Нашата фирма Ви предлага:
• Много добро стартово възнаграждение;
• Пълно социално осигуряване;
• Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област

ПОЗИЦИЯ 6:
Product Lifecycle Management- Business analyst and Solution Architect
Introduction
Haycad Infotech delivers digital solutions for Virtual 3D Design, engineering simulations and Product Lifecycle Management for engineering and industrial companies. If you have a structured approach to analyze industrial business processes, like to work with our industrial clients to support them to optimize and adapt their processes based on the PLM solutions of Dassault Systemes, ENOVIA, CATIA, DELMIA and 3DEXPERIENCE, then you are welcome to join our team and to have one of the most challenging jobs as Product Lifecycle Management- Solution Architect.
Job Mission
The PLM Solution Architect is working as business analyst PLM solutions architect and is transferring customer requirements into working PLM solutions based on the Dassault Systemes portfolio to deliver value to our customers by creating excellent PLM solutions for business critical projects and programs.
Job Description
As PLM- Solution Architect you are responsible for creating the PLM solution roadmap for the business domain of industrial companies in close alignment with all stakeholders in the company. You define and create the short and long term PLM roadmap and guidelines, define a clear solution direction and secure that the projects stick to the roadmap. You are the expert on current and future solution functionality and manufacturing business processes.
Besides this you will be responsible for:
-You will translate business needs into technical solutions in ENOVIA, CATIA, DELMIA and 3DEXPERIENCE and cover the business process of our clients;
-Timely and clear communication, share information and knowledge;
-Share responsibility and make use of expertise of others;
-Focus on targets and evaluate, find the right balance between execution and planning;
-Challenge the business proactively and determine the future together;
Education
University degree, preferable in Engineering, is a must
Experience
-5+ years of experience with PLM architecture in a complex environment;
-Good knowledge of methodologies for business analysis and business modeling;
Experience in translation of Business requirements into an IT architecture design.
-PLM knowledge is a must, experience with 3DEXPERIENCE and ENOVIA is a advantage;
Personal skills
-Capability to lead workshops and translate business needs to architecture requirements;
-Proactive personality who can deal with resistance;
-Strong communication and presentation skills;
-Dare to challenge the status quo;
-Motivated and enthusiastic team player;
-Well-developed consultancy skills combined with hands-on mentality;
-Passionate about driving innovative solutions;
-Fluent in the English language.
Other information
To attract and retain the best people, we have a competitive employment conditions package, including
-Fixed salary;
-Attractive profit scheme;
If you are living in Republic of North Macedonia, Serbia or Turkey, we will support you to arrange you living conditions in Bulgaria.

ПОЗИЦИЯ 6:
Координатор на обучения и събития
Координаторът е ключова позиция обучителната академия на фирма Хайкад Инфотех- Haycad Academy. Координаторът е отговорен за организирането и управлението на административните процеси на една от дейности на организацията - обученията. Haycad Academy предлага и провежда самостоятелно и/или в партньорство с други организации и експерти редица специализирани обучения и събития. Координаторът притежава организационни и комуникационни умения, умее да планира в оперативен и стратегически порядък, както и да разрешава възникналите в процеса на работа казуси. В комуникацията си с крайните клиенти, координаторът умело идентифицира техните нужди и предлага подходящите за тях обучения, като отговаря и за финансовите въпроси свързани с обучението.

Какво очакваме от теб:
- Познаваш отлично портфолиото от обученията на Haycad Academy, процесите и процедурите на организацията;
- Организираш и координира обучения, семинари и други събития, свързани с образование и/или дигитални технологии;
- Участваш в създаването на нови обучения, и даваш предложения за оптимизиране на процеси и дейности;
- Ръководиш административните процеси и логистика за всяко обучение в т.ч. изготвяш и поддържаш нужната документация за всяко обучение (електронно);
- Отговаряш на въпроси, свързани с обученията, на партньори, клиенти и екипа на Haycad Academy;
- Водиш активна кореспонденция с експертите-обучители на Haycad Academy;
- Съставяш графика за предстоящите обучения;
- Водиш кореспонденция с партньори и изискваш обратна връзка, която анализираш и споделяш с екипа.

Какво очакваме от теб:
- готовност за бързо навлизане в работата и включване в реални проекти и динамичен екип от самото начало;
- опит в управлението на административни процеси и обучения;
- прецизност в изготвянето и събирането на документация;
- добро познаване на основните продукти в Microsoft Office (Word, Power Point, Excel);
- Да умееш да боравиш с финансова и друга служебна документация;
- Да се интересуваш от дигитални технологии и да си готов да се самоквалифицираш;
- Минумум 5 години опит в подобна дейност;
- Да притежава основни финансови умения;
Предимства:
- Опит при координиране на събития и обучения;
- Комуникативност и екипна работа;
- Притежава да умения да стои пред публика и да презентира;
- Познаване на образователния сектор в България или по света.

Какво можеш да очакваш от нас:
Месторабота - офисът на Haycad Academy в гр. Пловдив;
Работа в толерантна и сигурна среда.
Актуализиране на заплатата с постигане на резултати и увереност в ролята на всеки 6 месеца.
20 дни платен годишен отпуск;
Служебен телефон, преносим компютър, допълнително заплащане на командировъчни разходи.

За Хайкад Инфотех и Haycad Academy: Хайкад Инфотех е инженерингова компания, създадена през 2008 година от специалисти в сферата на виртуалното проектиране и компютърните симулации. Вече над 10 години ние подпомагаме трансформацията на българския бизнес, като предлагаме адаптирани решения, насочени към конкретните нужди. Фокусирани сме изключително към иновативни развойни и производствени компании и към такива, които търсят оптимизиране на своите развойни и производствени процеси.
Haycad Academy е платформа за обучение и квалификация на широк спектър от инженерни
специалисти. Целите на академията е подготовка на инженери и специалисти за работа в технически професии, като обучаваме както млади специалисти, така и такива с професионален стаж, на модерни бизнес методологии и на работа с най-съвременните софтуерни платформи за проектиране, производствено планиране и управление на бизнес процеси, които са запазена марка за най-успешните компании в света.