Кариери


От кого се нуждаем
Ако амбицията към успех, мотивацията и целенасочеността са част от вашите качества, то Хайкад Инфотех ще ви предложи най-добрата основа за вашето професионално развитие.
Какво Ви предлагаме
Постоянната квалификация, работата с хора и фирми от индустрията по изключителни интересни индустриални задания ще ви даде нужното самочувствие и познания, за да се гордеете с постигнатото.
Какво очакваме от Вас
Очакваме от Вас мотивация, амбиция, желание за придобиване на нови знания и практически опит, гъвкавост и творческо мислене. Каним ви да станете част от нашия екип. В замяна ви предлагаме отлични условия за работа и възможност за обучение. Ако смятате, че отговаряте на изискванията в актуалните обяви за работа, или желаете да фигурирате в нашата база данни с потенциални служители, очакваме вашите документи.

ОТКРИТИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ:

ПОЗИЦИЯ 1:
Продуктов мениджър на CAD / CAM / PLM софтуер
Фирма Хайкад Инфотех търси да назначи продуктов специалист на CAD / CAM / PLM софтуер.
Основни задължения:
- Поддръжка на ползватели на CAD/CAM/PLM система за проектиране и Управление на жизнения цикъл на продукта на една от водещите фирми на световния пазар;
- Провежда планирани посещения, презентира предлаганите продукти и услуги;
- Поддържа и развива контактите с клиенти на компанията и база данни за тях;
- Следи за постоянното обслужване на настоящи клиенти;
Изисквания
- Завършено висше техническо (машиностроене или сходна специалност) или икономическо образование, но с технически умения в сферата на проектирането на технически системи или производството;
- Познания в CAD/CAM системите и тяхното използване в производствени фирми;
- Търговски усет, комуникативност и умения за работа с клиенти и доставчици;
- Отлични организационни и комуникационни умения;
- Отлични презентационни умения;
- ИТ познания;
- Писмено и говоримо владеене на английски език;
- Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност;
- Шофьорска книжка/категория: „B”
- Мобилност за пътуване в страната и за продуктови обучения в чужбина;


ПОЗИЦИЯ 2:
Инженер поддръжка на CAD / CAM / PLM софтуер
Фирма Хайкад Инфотех търси да назначи Инженер поддръжка на CAD / CAM / PLM софтуер

Основни задължения:
- Поддръжка на нашите клиенти в България използващи CAD/CAM/PLM системи за проектиране и Управление на жизнения цикъл на Dassault Systemes- една от водещите фирми на световния пазар
- Настройва и следи за безпроблемната работа на компютрите, сървърите, мрежовата инфраструктура и IT оборудването на клиенти на фирмата касаещи инсталациите на софтуерните системи на Dassault Systemes;
- Следи за постоянното обслужване на настоящи клиенти и своевременното разрешаване на възникнали технически проблеми;
- Запознава се с най-новите CAD / CAM / PLM софтуерни продукти на нашите партньори (CATIA, 3DEXPERIENCE, DELMIA, ENOVIA);
- Провеждане на софтуерни демонстрации на решенията заедно с нашия технически екип;
- Провеждане на продуктови обучения в CATIA, 3DEXPERIENCE, DELMIA;

Технически изисквания към кандидата
- Завършено висше техническо (машиностроене или сходна специалност);
- Добри ИТ познания и опит в инсталация и конфигурация на хардуер и софтуер;
- Опит в администрацията на WINDOWS сървърни системи;
- Познания в конструирането и приложението на CAD системите;
- Познания в ИТ системи използвани в развойната дейност и производството като например ЕRP (Enterprise Resource planning) е от предимство;

Допълнителни умения:
- Отлични организационни и комуникационни умения;
- Мотивация за презентиране и демонстрация на софтуерни решения;
- Писмено и говоримо владеене на английски език;
- Шофьорска книжка/категория: „B”;
- Мобилност за пътуване в страната и за продуктови обучения в чужбина;

Личностни качества:
- Висока степен на мотивация и желание за работа и постигане на поставените цели;
- Самостоятелност, надеждност и инициативност;
- Самодисциплина и добра организираност;
- Инициативност и упоритост;
- Добри комуникационни умения;
- Висока степен на лоялност;

Търсим само кандидати с опит свързан с дейността или сходен такъв.

Нашата фирма Ви предлага:
- Работа в една от водещите компании в България в областта на софтуерните технологии за машиностроенето и автомобилостроенето;
- Конкурентно заплащане,
- Пълно социално осигуряване;
- Oбучения в чужбина;
- Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област;
ПОЗИЦИЯ 3: Конструктор с CAD
В момента се нуждаем от опитен CAD конструктор с опит в работа в международни проекти, който да обогати нашия екип. Търсим да назначим на постоянен или граждански договор инженер-конструктор със следните изисквания към неговия профил и досегашен опит:
Основни задължения:
• Проектиране на конструктивни детайли и възли с CAD системата CATIA или Solid Works
• Изготвяне на чертежи и техническа документация
• Изготвяне на оферти за производство и авторски надзор на произвежданите детайли при външни доставчици
• Да задава и следи графиците за изпълнение на прозводствени проекти
• Създаване на техническа документация
Изисквания:
• Завършено висше образование – машиностроене или друго инженерно образование
• Отлични организационни и комуникационни умения
• Познания в областта на 3D CAD системи и конструиране на много високо ниво
• Дългогодишен конструктивен опит в проектирането на машини и механизми и автоматизирани системи /механична част/
• Конструиране на нестандартно обурудване свързано с автоматизацията на производствени системи
• Отлични комуникационни умения и възможност самостоятелно да отговаря за възложените му конструктивни задания пред ръководството и крайния клиент.
• Писмено и говоримо владеене на английски или немски език
• Висока степен на самостоятелност, надеждност и инициативност
• Готовност за пътуване и пребиваване извън страната за времеви периоди до 2 месеца
Нашата фирма Ви предлага:
• Много добро стартово възнаграждение;
• Пълно социално осигуряване;
• Възможност за придобиване на опит във високотехнологична област

ПОЗИЦИЯ 4:
Координатор на обучения и събития
Координаторът е ключова позиция обучителната академия на фирма Хайкад Инфотех- Haycad Academy. Координаторът е отговорен за организирането и управлението на административните процеси на една от дейности на организацията - обученията. Haycad Academy предлага и провежда самостоятелно и/или в партньорство с други организации и експерти редица специализирани обучения и събития. Координаторът притежава организационни и комуникационни умения, умее да планира в оперативен и стратегически порядък, както и да разрешава възникналите в процеса на работа казуси. В комуникацията си с крайните клиенти, координаторът умело идентифицира техните нужди и предлага подходящите за тях обучения.

Какво очакваме от теб:
- Познава отлично портфолиото от обученията на Haycad Academy, процесите и процедурите на организацията;
- Организира и координира обучения, семинари и други събития, свързани с образование и/или дигитални технологии;
- Участва в създаването на нови обучения, и дава предложения за оптимизиране на процеси и дейности;
- Ръководи административните процеси и логистика за всяко обучение в т.ч. изготвя и поддържа нужната документация за всяко обучение (електронно);
- Отговаря на въпроси, свързани с обученията, на партньори, клиенти и екипа на Haycad Academy;
- Води активна кореспонденция с експертите-обучители на Haycad Academy;
- Съставя графика за предстоящите обучения;
- Води кореспонденция с партньори и изисква обратна връзка, която анализира и споделя.

Какво очакваме от теб:
- готовност за бързо навлизане в работата и включване в реални проекти и динамичен екип от самото начало;
- опит в управлението на административни процеси и обучения;
- прецизност в изготвянето и събирането на документация;
- добро познаване на основните продукти в Microsoft Office (Word, Power Point, Excel);
- Да умееш да боравиш с финансова и друга служебна документация;
- Да се интересуваш от дигитални технологии и да си готов да се самоквалифицираш;
Предимства:
- Опит при координиране на събития и обучения;
- Комуникативност и екипна работа;
- Притежава да умения да стои пред публика и да презентира;
- Познаване на образователния сектор в България или по света.

Какво можеш да очакваш от нас:
Месторабота - офисът на Haycad Academy в гр. Пловдив;
Работа в толерантна и сигурна среда. Възможна е и работа от вкъщи.
Четиричасов работен ден;
Начално основно месечно трудово възнаграждение 700лв . ;
Актуализиране на заплатата с постигане на резултати и увереност в ролята на всеки 6 месеца.
20 дни платен годишен отпуск;
Служебен телефон, преносим компютър, допълнително заплащане на командировъчни разходи.
За Haycad Academy
Haycad Academy е платформа за обучение и квалификация на широк спектър от инженерни
специалисти. Целите на академията е подготовка на инженери и специалисти за работа в технически професии, като обучаваме както млади специалисти, така и такива с професионален стаж, на модерни бизнес методологии и на работа с най-съвременните софтуерни платформи за проектиране, производствено планиране и управление на бизнес процеси, които са запазена марка за най-успешните компании в света.