КОРАБОСТРОЕНЕ - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
Пълен набор от решения за корабни проектанти
КОРАБОСТРОЕНЕ
Морският транспорт, като начин за осъществяване на международния превоз на товари по море се променя динамично. Съвременните кораби представляват днес част от интегрирани транспортни и логистични системи свързващи пристанища по целия свят. Изискванията на модерната икономика не подминават и тези транспортни средства, първите появили се в света, но все още едни от най-впечатляващите със своя капацитет, товараносимост и автономност. Проектирането на нови кораби днес също коренно се различава по своята динамика, изисквания към кораба, интегрираните в него системи, при изключителни ограничения в бюджетите за проектиране и производство.

За да се отговори на тези изисквания на помощ идват също решенията на Dassault Systemes, които позволяват да се постигне оптимален баланс между инвестиран инженерен труд за достигането на желаните характеристики на кораба. Решенията, които предлага Dassault Systemes за корабостроителни инженери, затварят цялата верига от проектиране, производство и узаконяване на плавателното средство. 3DEXPERIENCE, CATIA и DELMIA работят в пълен синхрон, така че корабния проектант да е в състояние да разработи в изключителни крайни срокове концепцията на новото плавателно средство.

Софтуерните решения за корабно проектиране на Dassault Systemes дават възможност да се покрият практически всички нужди на корабните архитекти и конструктори, като:
- моделиране на корабни корпусни форми
- корабни изчисления
- вътрешно обзавеждане и основно разпределение
- проектиране на корабни корпуси (функционално ориентирано проектиране, водоизместимост, якостен анализ, конструиране на детайли и възли, подготовка на производството)
- проектиране на корабни инсталации (опроводяване, окабеляване)
- създаване на производствена документация
- управление на съвместни проекти

Моделиране на корабни корпусни форми и изчисления
От теоритичния чертеж на кораба до детайлното проектиране на корабната структура и на отделните възли на кораба, установяването на разположението им, опроводяването, окабелявенето и създаването на жилищни помещения за екипажа днес се разработват първоначално в тримерното пространство. Одобряването и допускането на отделните етапи на проектиране и изграждане на плавателния съд става на базата на 3D модели и изведените от тях чертежи CATIA прави възможно изграждането на точен тримерен макет на плавателен съд, който може да бъде използван за провеждане на симулация на плавателните характеристики и характеристиките на отделните компоненти, тяхна взаимна геометрична поносимост, възможността за сервизиране чрез симулации на монтаж и демонтаж. Математическият модел залегнал в основата на CATIA и модерните специализирани надстройки позволяват безпроблемно създаване на тримерни модели с няколко хиляди компоненти да бъдат разработвани едновременно от голям брой проектанти.

Проектиране на системи и инсталации
Проектирането на системи и инсталации в кораба днес заема голяма част от цялостното време за проектиране. Към проектирането на инсталации спадат: маршрутизация на тръбни инсталации, климатизация, окабеляване. Отделните части на дадена инсталация се създават паралелно като в крайната фаза се обединяват в единна система, като се проверява нейната завършеност или се симулират нейните характеристики чрез провеждането на флуидни или термофлуидни симулации изцяло в работната среда на CATIA.

Морският транспорт, като начин за осъществяване на международния превоз на товари по море се променя динамично. Съвременните кораби представляват днес част от интегрирани транспортни и логистични системи свързващи пристанища по целия свят. Изискванията на модерната икономика не подминават и тези транспортни средства, първите появили се в света, но все още едни от най-впечатляващите със своя капацитет, товараносимост и автономност. Проектирането на нови кораби днес също коренно се различава по своята динамика, изисквания към кораба, интегрираните в него системи, при изключителни ограничения в бюджетите за проектиране и производство.

За да се отговори на тези изисквания на помощ идват също решенията на Dassault Systemes, които позволяват да се постигне оптимален баланс между инвестиран инженерен труд за достигането на желаните характеристики на кораба. Решенията, които предлага Dassault Systemes за корабостроителни инженери, затварят цялата верига от проектиране, производство и узаконяване на плавателното средство. 3DEXPERIENCE, CATIA и DELMIA работят в пълен синхрон, така че корабния проектант да е в състояние да разработи в изключителни крайни срокове концепцията на новото плавателно средство.

Софтуерните решения за корабно проектиране на Dassault Systemes дават възможност да се покрият практически всички нужди на корабните архитекти и конструктори, като:
- моделиране на корабни корпусни форми
- корабни изчисления
- вътрешно обзавеждане и основно разпределение
- проектиране на корабни корпуси (функционално ориентирано проектиране, водоизместимост, якостен анализ, конструиране на детайли и възли, подготовка на производството)
- проектиране на корабни инсталации (опроводяване, окабеляване)
- създаване на производствена документация
- управление на съвместни проекти

Моделиране на корабни корпусни форми и изчисления
От теоритичния чертеж на кораба до детайлното проектиране на корабната структура и на отделните
възли на кораба, установяването на разположението им, опроводяването, окабелявенето и създаването на жилищни помещения за екипажа днес се разработват първоначално в тримерното пространство. Одобряването и допускането на отделните етапи на проектиране и изграждане на плавателния съд става на базата на 3D модели и изведените от тях чертежи CATIA прави възможно изграждането на точен тримерен макет на плавателен съд, който може да бъде използван за провеждане на симулация на плавателните характеристики и характеристиките на отделните компоненти, тяхна взаимна геометрична поносимост, възможността за сервизиране чрез симулации на монтаж и демонтаж. Математическият модел залегнал в основата на CATIA и модерните специализирани надстройки позволяват безпроблемно създаване на тримерни модели с няколко хиляди компоненти да бъдат разработвани едновременно от голям брой проектанти.

Проектиране на системи и инсталации
Проектирането на системи и инсталации в кораба днес заема голяма част от цялостното време за проектиране. Към проектирането на инсталации спадат: маршрутизация на тръбни инсталации, климатизация, окабеляване. Отделните части на дадена инсталация се създават паралелно като в крайната фаза се обединяват в единна система, като се проверява нейната завършеност или се симулират нейните характеристики чрез провеждането на флуидни или термофлуидни симулации изцяло в работната среда на CATIA.


БРОШУРИ
Design for Sea: Свали брошура
Winning bid for sea: Свали брошура
Production for sea: Свали брошура
Innovation by design: Свали брошура

СТАТИИ
To craft a masterpiece: Свали брошура

УСПЕШНИ ИСТОРИИ
NAOS SHIP AND BOAT DESIGN: Свали брошура
Modernizing ship production: Свали брошура
Ship production efficiency: Свали брошура
Галерия