Хранително-вкусова промишленост - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
Хранително-вкусова промишленост
Хората рядко се замислят за ролята на храната за човека, обществото и технологиите .
Храната влияе върху геополитиката, икономиката и човешкото поведение и употребата му се простира в други области - например като съставки в продукти за красота, тъкани и много други материали. Далновидните компании с позиции и реноме в хранително-вкусовата индустрия анализират моделите в потребителското поведение, за да определят кой е следващия хранителен продукт, с който да доминират на пазара.  Но за да достигнете желаните пазарни позиции не е достатъчно само да сте придвидливи по отношение на очакванията на потребителите, а и да сте добре подготвени за производството на новата продуктова линия в достатъчни обеми. Важен фактор са и непредвидените обстоятелства са и евентуално прекъсване на веригите на доставка, фалити на доставчици, пандемии и много други.                           КАК ДА ПОСТИГНЕМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Ако има нещо, което производителите на храни трябва да знаят за потребителските тенденции, то е, че трансформацията на потребителските очаквания е постоянно налице. Последните събития доведоха до големи промени в начина на живот (войни, пандемии, суши, наводенения). Производителите на храни трябва да притежават изключителна гъвкавост на своето производство, да са готови за поддържат няколко алтернативни вериги на доставки и бързо да могат да трансформират своето производство. Паралено с това нагласите на потребителите се променят към по-голям екоцентричност, и бизнесът трябва да обслужва тези очаквания с по-голяма продуктова гама- от продукти за масовия потребител до наличието екслузивни храни и биопродукти.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО - КЛЮЧ КЪМ ЕФЕКТИВНОСТ, КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
DELMIA Ortems е едно от водещите софтуерни решения за производствено планиране и управление на производствени предприятия. С DELMIA Ortems ще постигнете в реално време централизиране и по-висока степен на достоверност на производствената информация. Производствените плановици и ръководството ще получат обобщена и взаимосвързана картина и контрол на всички основни параметри в производството с цел взимане на правилни решения. Ще постигнете по-добро натоварване и балансиране на производствените мощности посредством съвременни методики и предварително вградени свръхмодерни оптимизационни алгоритми. Също така ще  намалите престоите, ще съкратите брака и ще намалите ненужно складирания материал. Системата дава нужните инструменти за бързи промени в производствените графици при променящи се изисквания за постигане на навременни доставки към клиентите. Много успешни компании от хранително-вкусовата промишленост по света повишават ежедневно своята конкурентоспособност с помощта на DELMIA Ortems.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА УСТОЙЧИВОСТ
Ако има нещо, което производителите на храни трябва да знаят за потребителските тенденции, то е това трансформацията на тенденциите е постоянна. Последните събития доведоха до големи промени на начина, по който хората живеят живота си, създавайки големи смущения в почти индустрията и ускоряване на темпото, с което се трансформират тенденциите. Тъй като нагласите на потребителите се движат към по-голям екоцентризъм, бизнесът също трябва да го направи сега възприемат устойчиви практики, процеси и операции, за да се възползват от тези огромни възможности. Старши консултант по индустриални процеси в DELMIA Джеф Локет подчертава три големи предизвикателства, пред които трябва да се изправят производителите, ако искат да преодолеят тези смущения:
От възможност за проследяване до прозрачност
Вече не е достатъчно просто да се произвежда храна с добро качество, която е безопасна
и предадени по правилния начин. Потребителите днес държат високо на марките стандарти за етика във всичко - от снабдяването с материали до бизнеса практики. Бизнес решенията не се ръководят само от икономически фактори, но и въздействие върху околната среда. Потребителите също очакват да бъдат пълни прозрачност по отношение на снабдяването със съставки в готовия продукт продукт, така че да могат да вземат напълно информирани решения за покупка.
От линейна към кръгова икономика
Производителите ще трябва да приемат кръговата икономика като нещо незаобиколимо, създавайки верига на доставки типична кръговата икономика. Производителите ще трябва да внедрят промени в възстановяване на тези отпадъци, така че да могат да бъдат преработени и използвани повторно, като се намали въздействието им върху околната среда.
От глад към здраве
Потребителите стават все по- осъзнати по отношение на своето здраве и имат различни изисквания за диетични храни. В тази динамика на промяна на очакванията на консуматорите е възможно желано или нежелано производителите да се отдалечат от тези очаквания. За да няма подобно развитие на Вашия бизнес, трябва да бъдете гъвкави и да предлагате продукти настроени към различни групи от потребители с отчасти строго индивидуални нужди. Да поддържаш голяма асортимент от продукти и да си в състояние бързо да адаптираш производството си не е лесно. Тук на помощ идват интелегинтни софтуерни системи, които опростяват тази задача единствено до овладяването на работа с една софтуерна програма. 

Решението DELMIA позволява на производителите да бъдат по-добре подготвени на всеки етап от жизнения цикъл на продукта от дизайна през планирането, производството и логистиката. Тези решения предоставят възможности като:

- Цифрови прогнози от пазарни анализи, за да се определи кои тенденции ще бъдат най-печеливши
- Планиране и оптимизиране на цялостната верига от доставката на суровините, през тяхната преработка, до веригата за доставка да става изцяло дигитално
- Пълна видимост и контрол върху това, което се случва по цялата верига на доставки
- Оптимизиране на работната сила с цел по-висока степен на сигурност по отношение на наличието на подговен персонал с нужната производителност
- Планиране на логистиката, което обхваща разпределението на произвежданите изделия до крайните клиенти
Галерия