МАШИНОСТРОЕНЕ - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
Съвременни CAD CAM PLM методики и системи за машиностроителни предприятия
МАШИНОСТРОЕНЕ
Коренната промяна на машиностроителния сектор в последните 25 години, въвеждането на строги стандарти, голямата конкуренция от производители от целия свят, повишените изисквания на клиентите на машиностроително оборудване, доведоха до нуждата от коренна промяна в подхода на разработка на машини и системи за машиностроенето. Този нов системен подход изисква подходящи инженерни и бизнес системи, които са в състояние да обединят и синхронизират основните информационни потоци в компанията. Целта е подпомагане взимането на възможно най-правилните решения от ръководството на компанията на базата на актуална, проследима и вярна информация.
Най-често тази информация е свързана с глобалните технологични тенденции, развитието на продуктите на конкуренцията, продуктовата стратегия на Вашата компания, изискванията на Вашите клиенти и не на последно място иновациите предлагани от Вашите развойни инженери. Тази задача се поема от PLM системите, като например 3DEXPERIENCE. С помощта на 3DEXPERIENCE информацията във Вашата компания може да бъде структурирана във вид, който позволява тя да бъде анализирана и съобразена при взимане на стратегически бизнес решения за правилното развитие на Вашата компания.


Със своите CAD CAM PLM решения Dassault Systemes предлага уникална гама от най-съвременен инструментариум за инженера проектиращ модерно машиностроително оборудване.
Чрез използване на систематиката за проектиране и най-добрите практики от други индустриални сектори, решенията на Dassault Systemes за машиностроителни предприятия на базата на платформата 3DEXPERIENCE, CATIA и DELMIA, се превръщат в изключително ценен инструмент. С тяхна помощ е възможно, не само за постигане на функционалните изисквания към произвежданата машина, но и възможност проектите да се разработват при;
- изрядна организация на проектната и техническата документация
- контрол на сроковете до издаването на оборудването на крайния клиент
- проследяване на разходите.
Чрез уникалните възможности на платформата 3DEXPERIENCE ръководителите на проекти получават следните възможности;
- Да разполагат винаги и на всяко място на света с възможно най-актуална информация относно моментното състояние на проекта
- да спрат или ускорят отделни подзадания
- да използват успешни конструктивни решения от предходни проекти
- да проследяват по всяко време съвместимостта на разработваната машина с действащите стандарти
- да снижат разходитеБРОШУРИ:
Свали брошура: Решения за машиностроенето
Галерия