За нас


Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена през 2008г. от екип специалисти в сферата на разработката на иновативни технически продукти и системи. Зад гърба ни са редица успешни проекти за български и чуждестранни компании. Още от началото на нашата дейност заложихме изцяло на най-модерните инженерни методики използвайки съвременни системи за виртуално проектиране и компютърни симулации. Всичко това бе подчинено на една цел- постигането на максимално добри характеристики на разработваните от нас продукти в най-кратки срокове.

Нуждата за осъвременяване на българските индустриални предприятия от една страна и интензивирането на сътрудничеството с международни компании, доведе до нуждата от пълно обновяване на технологиите и средствата за производство. Това доведе до нуждата от внедряване на съвременни дигиталните софтуерни технологии с цел постигане на пълна съвместимост с мрежата от международни компании. Съвместно с нашия дългогодишен технологичен партньор Dassault Systemes, предлагаме на българските предприятия конкретни решения за обновяване на използваните софтуерни системи в развойната дейност, производството, логистиката, финансовото планиране и управлението на проекти. Нашите предложения са базирани на водещите системни решения от продуктовата линия на Dassault Systemes; CATIA, ENOVIA, DELMIA и 3DEXPERIENCE.