За нас - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

За нас


Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена през 2008г. от екип специалисти в сферата на разработката на иновативни технически продукти и системи. Зад гърба ни са редица успешни проекти за български и чуждестранни компании. Още от началото на нашата дейност залагаме изцяло на използване на най-модерни инженерни методики и софтуерни системи за  виртуално проектиране и компютърни симулации. Всичко това е подчинено на една цел - постигането на максимално добри характеристики на разработваните от нас продукти в най-кратки срокове.

Нуждата от осъвременяване на българските индустриални предприятия от една страна и интензивирането на сътрудничеството с международни компании, доведе до пълно обновяване на технологиите и средствата за производство. Това доведе до внедряване на съвременни дигиталните софтуерни технологии с цел постигане на пълна съвместимост с мрежата от международни компании. Съвместно с нашия дългогодишен технологичен партньор Dassault Systemes, предлагаме на българските предприятия , софтуерни решения за развойната дейност, производството, логистиката, финансовото планиране и управлението на проекти. Решенията внедрявани от нас са базирани върху продуктовите линии на Dassault Systemes: CATIA, ENOVIA, DELMIA и 3DEXPERIENCE.

За да се запознаете с продуктите насочени към индустрията предлагани от нашата компания, можете да свалите фирмената ни брошура: Haycad_CORPORATE BROCHURE

Мисия и цели


Ясната Визия и правилно изградените Цели, водят до правилни Решения. Всичко, което правим в Хайкад Инфотех е подчинено на тази зависимост. Убедени сме, че само заедно с Вас можем да изградим най-правилния подход за Вашата компания, така че тя да спечели максимално от възможностите които дава дигиталната индустриална революция.
Визия
Обръщаме особено внимание на етапа на анализ на визията за развитие на Вашата компания, за да можем да прецизираме целите на проекта. Провеждаме разговори с ръководството с цел да уточним и потвърдим Вашата Визия и дали компанията Ви е в състояние да я следва в настоящия момент.
Цели
Целите на проекта се уточняват в рамките на разговори с оперативните ръководители на Вашата компания, независимо дали става дума за интеграция на;
- бизнес платформи за управление на проекти и процеси (Product Lifecycle Management)
- CAD САМ решения за усъвършенстване на разработката на нови продукти
или на;
- внедряване на системи за симулация и виртуално планиране на промишлени процеси (Digital manufacturing and manufacturing simulation).
Поставянето на конкретни, изпълними и измерими цели е една от най-важните предпоставки при оптимизацията на бизнес процесите и внедряването на нови софтуерни решения.
Решения
Обсъждаме с Вас в най-големи детайли Решенията, които Ви предлагаме. Подбираме най-добрите световни практики за прилагане на модерни софтуерни системи за управление на бизнес процесите във Вашата компания, като стъпваме на опита на нашите партньори от Dassault Systemes. Dassault Systemes е една от няколкото световни компании с основен принос за развитието и внедряването на дигиталнитете технологии в индустрията в последните тридесет години.

Решенията, които предлага Хайкад Инфотех за нашите индустриални и академични партньори са основно в три направления:
Mission

Свържете се с нас. Нашите специалисти ще Ви посетят и ще обсъдим заедно визия за развитието на Вашето предприятие. Ако се доверите на опита на екипа на Хайкад Инфотех и нашите колеги от Dassault Systemes, ще работим заедно за осъществяването й до постигане на практически измерими резултати за Вашия бизнес. Ще подберем най-правилните системни решения и ще ги внедрим по най-лесния и ефективен начин, без да забравяме най-важното - Вашите служители!