За нас - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

За нас


Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена през 2008г. от екип специалисти в сферата на разработката на иновативни технически продукти и системи. Зад гърба ни са редица успешни проекти за български и чуждестранни компании. Още от началото на нашата дейност залагаме изцяло на използване на най-модерни инженерни методики и софтуерни системи за  виртуално проектиране и компютърни симулации. Всичко това е подчинено на една цел - постигането на максимално добри характеристики на разработваните от нас продукти в най-кратки срокове.

Нуждата от осъвременяване на българските индустриални предприятия от една страна и интензивирането на сътрудничеството с международни компании, доведе до пълно обновяване на технологиите и средствата за производство. Това доведе до внедряване на съвременни дигиталните софтуерни технологии с цел постигане на пълна съвместимост с мрежата от международни компании. Съвместно с нашия дългогодишен технологичен партньор Dassault Systemes, предлагаме на българските предприятия , софтуерни решения за развойната дейност, производството, логистиката, финансовото планиране и управлението на проекти. Решенията внедрявани от нас са базирани върху продуктовите линии на Dassault Systemes: CATIA, ENOVIA, DELMIA и 3DEXPERIENCE.

За да се запознаете с продуктите насочени към индустрията предлагани от нашата компания, можете да свалите фирмената ни брошура: Haycad_CORPORATE BROCHURE