Политика на поверителност на данните - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Политика на поверителност на данните


Уважаеми клиенти,
съобразно новата нормативна база в България и Европа, актуализирахме и нашата декларация за поверителност, за да Ви помогнем да разберете как работи нашата компания с Вашите данни.
Работим съобразно новия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз, който влезе в сила от 25-ти Май 2018 година. В какво се състоят промените:
1. Актуализирахме декларацията за поверителност съобразно новите изисквания в Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (GDPR).
2. Променихме вътрешните процеси на управление на информацията, за да можете по всяко време да се информирате, как запазваме сигурността на Вашите данни, които сте ни предоставили.
Ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на ел. поща: contact@haycad-infotech.bg
Важно е да знаете разбира се, че по всяко време имате възможността да оттеглите вашето съгласие да пазим Вашите данни.
Ако вече не желаете да получавате нашия бюлетин, моля пишете ни на ел. поща: contact@haycad-infotech.bg
Екипът на Хайкад Инфотех
Забележка: Този е-мейл е задължително правно известие. Той не е с маркетингова или рекламна цел. Поради тази причина той не съдържа връзка към препратка за отписване и вие го получавате дори и ако сте се отписали от меркетинговите е-мейли на Хайкад Инфотех.

Защита на личните данни
В настоящия текст под ТЪРГОВЕЦА се разбира "Хайкад ИНфотех" ООД,
ЕИК: 200532820
Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уебсайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване.
1. Търговецът е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Търговецът притежава Удостоверение за администратор на лични данни, вписано в „Комисията за защита на личните данни” на Република България.
2. Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.
3. Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока.
* За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш имейл и пр.
*! Ние НЕ изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право и не продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.
4. Потребителят по всяко време може да получи информация за това, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката.
* При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.
* Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
5.Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес.
6. „COOKIES”
В някои секции на сайта, ние ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашия Интернет сайт. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър. Cookies представляват идентификатори, които ние прехвърляме на хард диска на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждавате максимално на посещението си.
В менюто “Помощ” на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият приема или отхвърля новите cookies или начинът, по който той Ви съобщава кога получавате нова cookie. Когато посещавате този сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия Ай Пи адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по-интересна и удобна за ползване от потребителя.
За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш имейл и пр. Ние НЕ изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право и не продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.
Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.
Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетни лица не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници.
Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни.
Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.