ЕНЕРГЕТИКА - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
Dassault Systemes и решения за енергетиката - Устойчиво развитие, иновации, повишаване на ефективността
ЕНЕРГЕТИКА
Предизвикателствата към Енергетиката днес
Енергийната индустрия е под силен натиск - консумацията на енергия нараства експоненциално. Необходимо е свръхпроизводство, което да не e в разрез с основните принципи на безопасност, залегнали в политиката на енергийните предприятия като висша цел безопасно производство на енергия. Новите съоръжения трябва да бъдат въведени в експлоатация бързо и икономично. Старите, от своя страна трябва да бъдат обновени и модернизирани с минимални услилия и ресурси.
Енергетиката и свързаните с нея източници за енергия се явяват ключови фактори за развитието на икономиките на държави и цели континенти. Постигането на максимална ефективност, тоест количество на получената енергия отнесена към вложените за нея енергийни източници са във фокуса на разработките на проектанти, енергетици и инженери. За да е възможно да се „проиграят“, различни конфигурации на дадена енергетична инсталация преди да бъде взето крайното решение за строеж е нужно да се изградят виртуални модели на централата и инсталациите, както и да се проведат възможните предварителни симулации. Употребата на мощни CAD приложения за виртуално проектиране са неминуема част от всеки проект за разработка на енергетични инсталации. Чрез реалистичното представяне на енергетичната инсталация проектантите се стремят да спечелят доверието на капиталовложителите инвестиращи в дадено съоръжение.

За да е успешен даден енергиен проект е нужно проектиращия и по-късно експлоатиращия екип да притежават нужните познания и опит за управление на големи капитални проекти. В подобен тип проекта особено важно роля играят процесите свързани с поддръжката и експлоатацията на енергетичното съоръжение при пълно спазване на нормативите за екологичност и не на последно място проследяемост на разходите. Тези дейности се поемат днес до голяма степен от софтуерни системи за Управление на жизнения цикъл. Те позволяват да се води досие на всички критични компоненти на дадена инсталация.
Dassault Systemes предлага системни решения за компании проектиращи съоръжения и централи в енергетиката на базата на платформата 3DEXPERIENCE, като главните приложения използвани от проектантите са от продуктовите линии CATIA, SIMULIA и DELMIA. Системният подход, типичен за отрасловите решения базирани на бизнес „Индустриални светове“, е залегнал и в конфигурацията използвана за компании работещи в сферата на енергетиката.

3D проектиране на енергетични инсталации
Проектирането на сложни енергетични инсталации, системи и отделни детайли може да бъде значително ускорено чрез изграждането на идейни проекти директно под формата на тримерен модел съобразен с особеностите на архитектурната подложка или на избраната площадка. Още в тази първоначална фаза могат да се избегнат грешки възникнали поради геометрична несъвместимост с даденостите, както и да се избегнат грешки, които най-често се откриват в много напреднала фаза на проекта. 3DEXPERIENCE и CATIA позволяват цялата техническа информация описваща техническия проект по разработката на енергетично съоръжение да се създава и запазва в една единна система при пълна проследяемост на информацията.

Създаването на детайлен 3D модел в CATIA дава възможност да се “проиграят“ голям брой варианти и конфигурации преди да бъде избрано най-оптималното решение. CATIA e най-разпространеното решение за виртуално проектиране в света и по-специално при сложни приложения, при които се налагат да се работи със сглобени единици съдържащи няколко хиляди елемента.

CATIA Systems & Installations - проектиране на тръбни инсталации
В платформата CATIA Systems & Installations са групирани всички модули на CATIA предоставящи пълен набор от инструменти за виртуално създаване, проверка и оптимизация на проекти на системи и инсталации в жилищното и капиталното строителство, в химическата, нефтената и преработвателната индустрия, в корабостроенето и в създаването на всякакъв вид промишлени инсталции с висока степен на сложност и изисквания за екологичност и надежност. Работната среда на програмата позволява възможност за бързо създаване на 3D модела, както и неговата промяна. Мощни инструменти за проверка на инсталацията и нейната оптимизация проведени изцяло в 3D позволяват да се проведат виртуални експерименти още преди да бъде поръчано скъпо струващо обурудване и да бъде изградена самата инсталация - рискове, които все по-малко пректантски бюра желаят да поемат. Затова днес все по-често се залага на виртуално проектиране и компютърна симулация и валидиране на характеристиките на инсталацията.
Характеристиките на Systems & Installations накратко


- Разработка на инсталацията се провежда по строги определени стандартизирани правила
- Номерация на тръбните компоненти с цел точна спецификация на инсталацията, търсене и документация
- Автоматичен контрол, дали инсталацията е затворена
- Задаване на стандартизирани компоненти като вентилатори, клапани, помпи и др.
- Възможност за лесна промяна на вече изградена инсталация при запазване на връзките между обектите

DELMIA - Виртуално планиране на планови ремонти в енергетиката
DELMIA позволява провеждане на всякакъв тип симулации типични за производствени предприятия, като например симулация на работата на поточни линии, на роботизирани процеси, на монтажно-демонтажни дейности, както и хармонизация и оптимизация на всички тези дейности с цел съкращаване на времето за производство на крайното изделие и облекчаване на човешкия труд. Особено важно в АЕЦ например при смяна на горивни елементи в реактор. В DELMIA в среда близка до CAD системата могат да се плануват и симулират всякакъв тип ремонтни или експлоатационни дейности извършвани с помощта на персонал или с помощта на роботизирани системи.

Изхождайки от тримерно представените модели енергетичната инсталация и на отделните сглобени единици в нея, както и на заетия в монтажа персонал се пресъздават нужните за изпълнение и проверка на монтажа операции, като се търси съкращаване на загубите в ненужни операции, избягват се опасни за здравето и живота на персонала дейности и се гарантира качеството на сглобената единица. По този начин риска при провеждането на монтажни и демонтажни дейности при строежа на нови енергетични инсталации, както и при провеждането на планови ремонти може да бъде преценен и по този начин намален до минимум. Чрез симулация на критични дейности в инсталацията чрез цифрово представени модели на оператора може да бъде намален и практически премахне риска за здравето на персонала.
Приложения на 3DEXPERIENCE и "Индустриални светове" в Eнергетиката

3DEXPERIENCE може да бъде приложена практически за всякакъв тип процеси в предприятия, работещи в енергетиката. С помощта на 3DEXPERIENCE се постига централизирано съхраняване на цялата информация съпътстваща проекта. Критични компонененти, които подлежат на строг контрол, се съхраняват в централизираната база данни на 3DEXPERIENCE, като техния жизнен цикъл се проследява до най-големи детайли.
Най-важните от тези процеси накратко са:
- Ефективна експлоатация на енергетични съоръжения, както в традиционната енергетика, така и в нетрадиционната енергетика;
- Оптимизиран процес на изграждане - съкращаване на разходите и по-бързо изграждане на съоръжения;
- Интегриран процес за експлоатация - подпомага постигането на производителност, надеждност и безопасност, като същевременно намалява закъсненията и разходите;
- Безопасно извеждане от експлоатация - осигуряване на безопасност и опазване на околната среда.

БРОШУРИ
Свали брошура: CAPITAL FACILITIES INFORMATION EXCELLENCE
Свали брошура: CONSTRUCTION EXCELLENCE
Свали брошура: DECOMMISSIONING EXCELLENCE
Свали брошура: EPU-Optimized Plant Construction

СТАТИИ
Свали статия на български: Енергетика - за иновации с помоща на дигиталното проектиране и симулации винаги има място

Галерия