ENOVIA - организирай своите проекти, бъди високо ефективен! - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions
ENOVIA - организирай своите проекти, бъди високо ефективен!
ENOVIA - организирай своите проекти, бъди високо ефективен!
ENOVIA - организирай своите проекти, бъди високо ефективен!
ENOVIA e изключително ефективно PLM решение за практическа реализация на модерните изисквания за управление и архивиране на документация. Архивирането и управлението на конструктивната документация само по себе си в наши дни не са достатъчни. Поради това ENOVIA разполага и с възможности за цялостно управление на жизнения цикъл на произвежданите изделия. ENOVIA се отличава с висока гъвкавост на програмната си среда и позволява голяма степен на адаптивност за различни типове фирмени процеси.
Едно от най-големите предимства на ENOVIA е високата му интеграция с различни САD системи. По този начин ENOVIA позволява постигането на максимална ефективност на процесите на разработка на продукти, както и управлението на цялата съпътстваща проектна документация. В резултат на това компаниите получават възможност да сведат до минимум разходите породени от организационни грешки и по този начин по-ефективно да обслужват потребителите си и да достигнат до по-оптимален баланс между разходи и приходи. Заложените в ENOVIA PLM концепции позволяват да се организира колективната работа на участниците във Вашия проект независимо от организационни и географски ограничения, както и да се усъвършенстват връзките с доставчици, да се повиши ефективността на бизнес процесите и да разширят възможностите за нововъведения.

БРОШУРИ:
За да научите повече за ENOVIA свалете брошурата: Брошура ENOVIA

СТАТИИ: Статия ENOVIA на български - кратък вариант
Статия ENOVIA на български - подробна