ВТУ „Тодор Каблешков” гр. София - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Университетски проекти


ВТУ „Тодор Каблешков” гр. София
event03.01.2019
ВТУ „Тодор Каблешков” гр. София
ВТУ „Тодор Каблешков” гр. София е от учебните заведения в България, които са се доказали през годините с модерна и напредничава визия за своето развитие. През последните десетилетия се откроява като основен източник на качествени и изключително добре обучени, подготвени и мотивирани специалисти в сферата на машиностроенето, уредостроенето и транспорта.
Екипът на Ръководството се стреми да бъде в крак с бързо развиващата се индустрия и все по-високите изисквания, както на обучаемите, така и на работо-дателите. Това беше и причината Ръководството на ВТУ да влезе в контакт с Хайкад Инфотех и да стартира партньорство по модернизация на софтуерното обезпечаване, но и за внедряване на нови, модерни стратегии за CAD CAM PLM обучение. В резултат, към днешна дата Училището вече е част от семейството на ползвателите и обучителите на софтуера CATIA—разработка на френския софтуерен концерн DASSAULT SYSTMES. Проектирането и работата със софтуе-ра ще бъдат включени в учебната програма, а студентите ще имат напълно свободен достъп до него.
Всички проекти