Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Aкценти от
event30.11.2023
Aкценти от "Automotive Days in Bulgaria 2023" в Стара Загора и Бургас

"Automotive Days in Bulgaria 2023" Обедини Бизнеса с Иновациите в Стара Загора и Бургас.

На 28 ноември, в Стара Загора, екипът ни проведе форум за иновации и цифровизация събра десетки представители на фирми и университети и училища в региона в Стара Загора.

Екипът на Хайкад Инфотех, съвместно с партньорите от Dassault Systemes, откриха събитието, което се фокусир вниманието върху новите технологии и дигитализацията в българската индустрия в региона на Стара Загора.

Присъстващите бяха въведени в света на водещи софтуерни решения като CATIA, DELMIA Ortems и 3DEXPERIENCE, ключови за индустриалния напредък и дигитализация на производствените процеси.

След успешното стартиране в Стара Загора, на 29 ноември екипът ни беше в Бургас, за да продължи "Automotive Days in Bulgaria". Г-н Станимир Апостолов, зам. кмет "Финанси, бюджет и икономика" на община Бургас, откри второто събитие, което беше още едно изключително възможност за представяне на иновационни софтуерни решения пред представители от фирмите в региона на Бургас.

В града на морето, екипът на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes подчертаха важността на цифровизацията, умните машини и внедряването на водещи софтуерни решения, представени от CATIA, DELMIA Ortems и 3DEXPERIENCE.

Събитията бяха не само форум за обмяна на идеи, но и платформа за създаване на стратегически партньорства и връзки, насърчавайки иновациите и развитието на фирмите в регионите на двата града - Стара Загора и Бургас.

Общата мисия на "Automotive Days in Bulgaria" е да предостави фирмите възможността да стъпят към високотехнологичното бъдеще, а Хайкад Инфотех и Dassault Systemes продължават да бъдат ключови фактори в този стремеж, предлагайки експертиза и високотехнологични софтуерни решения за успешно развитие и конкурентно предимство.

 

В следващите събития в страната се очаква обсъждане на цифровизация, умни машини и софтуерни иновации, предоставяйки нови възможности за растеж в регионите, които ще посетим през 2024 г.

Още публикации

Виж всички