Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране - HAYCAD INFOTECH - Engineering and business solutions

Публикации


Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране
event02.11.2020
Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране
Delmia Ortems е платформа за провеждане на виртуални производствени симулации като позволява на производителите да планират, създават, анализират и контролират производствени и поддържащи процеси. Тя разгръща функционалностите на традиционните ERP системи, като дава за редица предимства.
Всяко едно производство има своите специфични особености и изисквания. Непредвидени ситуации, динамично променящи се поръчки и прекъсвания на веригата на доставки, могат да доведат до огромно предизвикателство предприятието при изпълнението на критични поръчки. Точно в тези ситуации Delmia Ortems е в помощ на производствените инженери, осигурявайки така нужните инструменти за производствено планиране, които да анализират сложните ситуации и да предоставят оптимални сценарии за нужния производствен план, използвайки възможностите на системата за провеждане на симулации на отделните сценарии.
Delmia Ortems допълва решенията на Delmia Digital Manufacturing и Delmia Apriso, като осигурява оптимизация, планиране и задаване на производствени цели по отношение на количеството и времето за изпълнение на отделните поръчки. Delmia Ortems дава възможност за оптимизация на ресурсите с краен капацитет и синхронизиране на производствените потоци – от суровини до готови продукти. Резултатът е цялостна цифрова приемственост, улесняваща вземането на решения, задвижвана от изкуствен интелект. Delmia Ortems се прилага за управление на производствени процеси на индустриални предприятия, в които изцяло синхронизирани производствени IT системи обезпечават връзката между отделните звена на предприятието, както производствено планиране, производство и логистика.
Като част от портфолиото на DELMIA, Delmia Ortems Manufacturing Planner дава възможност за бързо идентифициране на производствените затруднения, бързи промени в графика и симулации „какво би станало“. По-високата степен на прогнозиране на процесите в производственото планиране дава огромни конкретни предимства и при планиране на продажбите и осигурява свързаност между главния производствен график на и поръчките в пласмента на новата продукция. По този начин Delmia Ortems се превръща в основно ядро за сътрудничество в компанията, който интегрира процеси и идентифицира всички ограничения, свързани с ресурсите и производството. Delmia Ortems носи предимства, както за малки и средни предприятия, така и за компании, които управляват сложни производствени цикли.

Друг инструмент на Delmia Ortems – Delmia Ortems Synchronized Requirements Planner осигурява система за синхронизация на потока на материала и реалните капацитети за производство, за да се даде възможност за интеграция на търсенето и производството на всички нива в компанията. Синхронизираният инструмент за планиране на ресурси помага за координиране на поръчките за покупка и работа, създава временна проследяемост и прогнозиране на поръчките за комплектоване на материали, което позволява на производителите да максимизират запасите и производствения капацитет с ограничения на производствения поток.
Delmia Ortems Production Scheduler предлага подробно планиране и интегрирано управление на ограниченията, свързани с продукти и процеси в множество ресурси като машини, инструменти и оператори. Част от портфолиото на DELMIA, Production Scheduler генерира възможности за краткосрочна оптимизация за производствени потоци по поръчка или базирани на запаси, което води до по-добри производствени цикли и бързи реакции на непредвидени ситуации. Софтуерът за производствен график предоставя на производителите, малки и средни предприятия и големите корпорации краткосрочни възможности за оптимизация за техните поръчки или инвентаризация, базирани на производствени потоци.
Основни показатели за изпълнение при прилагането на системата за производствено планиране:
  • Ефективността се определя от скоростта, с която се реагира на промените. С въвеждането на Delmia Ortems тя се увеличава;
  • Няма повече дълги часове, прекарани в подготовка за планиране, изчисления на нуждите, анализ и т.н.;
  • Компанията получава доста дълъг хоризонт на планиране, който показва всички направени поръчки и под тях можете да планирате покупки на суровини с дълъг срок на доставка;
  • В процеса на планиране можете да промените приоритетите и съответно бързо да преизчислите плановете, отговаряйки на изискванията на клиентите. Това важи особено за доставчиците на дребно;
  • Дава възможност планирането да се разпредели между множество служители с една и съща власт и компетенции.
Софтуерното решение Ortems за производствено планиране е естествено допълнение към всички ERP системи на пазара и може лесно да бъдат интегриран във всяка текуща информационна система. Обхватът на софтуера Ortems Agile Manufacturing
комуникира чрез VIC решение с всички ERP, MES и PLM системи – независимо дали са пазарни стандарти или софтуерни продукти по поръчка. Тази интеграция дава възможност да се планира и управлява наличността на оборудването, човешките ресурси и суровини. Модулите APS и MES позволяват на потребителите значително да подобрят оперативната ефективност на производството, да намалят високите разходи, свързани с брака, и имплементира динамичен обмен на данни между ERP системите и производствените информационни системи.

Още публикации

Dassault Systèmes се насочва към разширяване на инфраструктурата за отбрана
event30.05.2021
Dassault Systèmes се насочва към разширяване на инфраструктурата за отбрана
Инфраструктурата в областта на отбраната, като например хангари за самолети, докове или пристанища, е от решаващо значение за разполагането и експлоатацията на военните платформи.
Интегрирани системи и иновации в отбранителните системи
event14.09.2023
Интегрирани системи и иновации в отбранителните системи
Процесът на внедряване на нови технологии и иновации в отбранителната индустрия не е толкова прост, колкото изглежда. Той включва много внимателен анализ и проектиране на интегрирани системи, процес на различни изпитания в различни сценарии, извличане на поуки от оперативния опит, връщането му обратно в технологията и накрая внедряването му в отбранителната индустрия.
Dassault Systèmes стартира
event01.08.2021
Dassault Systèmes стартира "Co-Design to Target", ново индустриално решение за космически и отбранителни програми
Компанията 3DEXPERIENCE, световен лидер в областта на софтуера за 3D проектиране, 3D цифровите модели и решенията за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM), днес обяви старта на най-новото си решение за авиационната и отбранителната индустрия - "Co-Design to Target".
Виж всички