Публикации


Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране
event02.11.2020
Delmia Ortems – стъпка напред в ефективното производствено планиране
Delmia Ortems е платформа за провеждане на виртуални производствени симулации като позволява на производителите да планират, създават, анализират и контролират производствени и поддържащи процеси. Тя разгръща функционалностите на традиционните ERP системи, като дава за редица предимства.
Всяко едно производство има своите специфични особености и изисквания. Непредвидени ситуации, динамично променящи се поръчки и прекъсвания на веригата на доставки, могат да доведат до огромно предизвикателство предприятието при изпълнението на критични поръчки. Точно в тези ситуации Delmia Ortems е в помощ на производствените инженери, осигурявайки така нужните инструменти за производствено планиране, които да анализират сложните ситуации и да предоставят оптимални сценарии за нужния производствен план, използвайки възможностите на системата за провеждане на симулации на отделните сценарии.
Delmia Ortems допълва решенията на Delmia Digital Manufacturing и Delmia Apriso, като осигурява оптимизация, планиране и задаване на производствени цели по отношение на количеството и времето за изпълнение на отделните поръчки. Delmia Ortems дава възможност за оптимизация на ресурсите с краен капацитет и синхронизиране на производствените потоци – от суровини до готови продукти. Резултатът е цялостна цифрова приемственост, улесняваща вземането на решения, задвижвана от изкуствен интелект. Delmia Ortems се прилага за управление на производствени процеси на индустриални предприятия, в които изцяло синхронизирани производствени IT системи обезпечават връзката между отделните звена на предприятието, както производствено планиране, производство и логистика.
Като част от портфолиото на DELMIA, Delmia Ortems Manufacturing Planner дава възможност за бързо идентифициране на производствените затруднения, бързи промени в графика и симулации „какво би станало“. По-високата степен на прогнозиране на процесите в производственото планиране дава огромни конкретни предимства и при планиране на продажбите и осигурява свързаност между главния производствен график на и поръчките в пласмента на новата продукция. По този начин Delmia Ortems се превръща в основно ядро за сътрудничество в компанията, който интегрира процеси и идентифицира всички ограничения, свързани с ресурсите и производството. Delmia Ortems носи предимства, както за малки и средни предприятия, така и за компании, които управляват сложни производствени цикли.

Друг инструмент на Delmia Ortems – Delmia Ortems Synchronized Requirements Planner осигурява система за синхронизация на потока на материала и реалните капацитети за производство, за да се даде възможност за интеграция на търсенето и производството на всички нива в компанията. Синхронизираният инструмент за планиране на ресурси помага за координиране на поръчките за покупка и работа, създава временна проследяемост и прогнозиране на поръчките за комплектоване на материали, което позволява на производителите да максимизират запасите и производствения капацитет с ограничения на производствения поток.
Delmia Ortems Production Scheduler предлага подробно планиране и интегрирано управление на ограниченията, свързани с продукти и процеси в множество ресурси като машини, инструменти и оператори. Част от портфолиото на DELMIA, Production Scheduler генерира възможности за краткосрочна оптимизация за производствени потоци по поръчка или базирани на запаси, което води до по-добри производствени цикли и бързи реакции на непредвидени ситуации. Софтуерът за производствен график предоставя на производителите, малки и средни предприятия и големите корпорации краткосрочни възможности за оптимизация за техните поръчки или инвентаризация, базирани на производствени потоци.
Основни показатели за изпълнение при прилагането на системата за производствено планиране:
  • Ефективността се определя от скоростта, с която се реагира на промените. С въвеждането на Delmia Ortems тя се увеличава;
  • Няма повече дълги часове, прекарани в подготовка за планиране, изчисления на нуждите, анализ и т.н.;
  • Компанията получава доста дълъг хоризонт на планиране, който показва всички направени поръчки и под тях можете да планирате покупки на суровини с дълъг срок на доставка;
  • В процеса на планиране можете да промените приоритетите и съответно бързо да преизчислите плановете, отговаряйки на изискванията на клиентите. Това важи особено за доставчиците на дребно;
  • Дава възможност планирането да се разпредели между множество служители с една и съща власт и компетенции.
Софтуерното решение Ortems за производствено планиране е естествено допълнение към всички ERP системи на пазара и може лесно да бъдат интегриран във всяка текуща информационна система. Обхватът на софтуера Ortems Agile Manufacturing
комуникира чрез VIC решение с всички ERP, MES и PLM системи – независимо дали са пазарни стандарти или софтуерни продукти по поръчка. Тази интеграция дава възможност да се планира и управлява наличността на оборудването, човешките ресурси и суровини. Модулите APS и MES позволяват на потребителите значително да подобрят оперативната ефективност на производството, да намалят високите разходи, свързани с брака, и имплементира динамичен обмен на данни между ERP системите и производствените информационни системи.

Още публикации

Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех
event08.01.2021
Инженерите на бъдещето – съвременно, практическо обучение в новата лаборатория на ТУ София, филиал Пловдив от Хайкад Инфотех
Още в първите години на възраждане на индустрията в България, Хайкад Инфотех осъзна необходимостта за добре подготвени инженери за индустрията, които не само да получат нужните теоритични знания, но и да имат възможността да се обучават на съвременни софтуери, използвани в най-успешните компании по света.
Как да дигитализираме своето производство, за да отговорим на новите правила в икономиката
event02.10.2020
Как да дигитализираме своето производство, за да отговорим на новите правила в икономиката
Макар в последните години да говорим все по-силно за Индустрия 4.0, производствените лидери постепенно насочват вниманието си към следващата глобална промяна и появата на т.нар. икономика на преживяването.
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)
event14.10.2020
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)
Дигитална академия Хайкад организира първия онлайн курс за ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)
Виж всички